ZUS: Wniosek z nieprawdziwym numerem nie będzie rozpatrzony

ZUS: Wniosek z nieprawdziwym numerem nie będzie rozpatrzony
Fot. Anete Lusina / Pexels

007 i 111 to przykłady numerów wpisywanych przez klientów składających wniosek o świadczenie wspierające, którzy nie mają jeszcze prawdziwego numeru decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Świadczenie wspierające w 2024 roku będzie wypłacane tylko osobom z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, czyli tym, które uzyskają od 87 do 100 pkt w stupunktowej skali.

Zanim zacznie się wypełniać wniosek do ZUS trzeba mieć numer decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której właśnie w punktach, ustalono poziom potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością. Jeśli go nie ma – nie można wypełnić elektronicznego wniosku do ZUS.

– Bez tego numeru wniosek krótko mówiąc nie przejdzie, więc nasi kreatywni klienci próbują system „obejść” wpisując zmyślone numery. Skutek jest taki, że ich wniosek nie jest rozpatrywany i będą musieli złożyć go jeszcze raz – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Według rzeczniczki do ZUS w całej Polsce wpłynęło już ponad 1000 niepełnych wniosków, czyli takich, które zostały wysłane zanim klienci uzyskali decyzję z WZON.

– Bez tej decyzji wniosku nie rozpatrzymy, gdyż my nie znamy ilości punktów ani okresu, na jaki ma być przyznane świadczenie wspierające. Podkreślam więc, że składanie do nas wniosku zanim dostanie się ostateczną decyzję z WZON jest pozbawione sensu – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Rzeczniczka apeluje o to żeby nie składać do ZUS wniosków, jeśli nie ma się numeru decyzji z WZON.

Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć do ZUS dopiero, jak się otrzyma ostateczną decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności z liczbą punktów i okresem, na jaki one przysługują.

– To oznacza, że najpierw należy złożyć wniosek do WZON i cierpliwie czekać. Pieniądze będą naliczone od daty złożenia wniosku do WZON a nie daty złożenia wniosku do ZUS, więc nie przepadną – zapewnia Kowalska-Matis. – Podkreślam, że decyzja wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jest kluczowa – dodaje.

Rzeczniczka wyjaśnia, że wniosek o świadczenie wspierające do ZUS można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym decyzja WZON stała się ostateczna.

– Jeżeli osoba zainteresowana świadczeniem złoży wniosek wcześniej, pozostawimy go bez rozpatrzenia, ponieważ prawo i wysokość świadczenia wspierającego są ustalane – wyjaśniam jeszcze raz – na podstawie decyzji, w której jest wskazany okres oraz liczba przysługujących punktów potrzeby wsparcia – mówi Kowalska-Matis.

Zgodnie z ustawą osoby, których potrzeba wsparcia została oceniona na poziomie od 95 do 100 punktów, mają otrzymywać 220 procent renty socjalnej. Przy poziomie między 90 a 94 punkty będzie to 180 proc. renty socjalnej a między 85 a 89 – 120 procent renty socjalnej. Na wypłatę świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami zabezpieczono w budżecie 3,9 miliarda złotych.

Kto, kiedy i jak?

Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które:

  • Ukończyły 18 lat,
  • Są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,
  • Mieszkają w Polsce,
  • Otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

Pierwszy krok

Żeby otrzymać świadczenie wspierające konieczne jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wnioski o wydanie takiej decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia można składać do wojewódzkich i powiatowych zespołów od 1 stycznia 2024 r. Dopiero po otrzymaniu decyzji osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia.

Drugi krok

Po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć wniosek o świadczenie wspierające. Wniosek ten należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • Platformę PUE ZUS
  • Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
  • Bankowość elektroniczną.

Osoby ubiegające się o świadczenie wspierające będą mogły w siedzibie lub oddziałach ZUS uzyskać pomoc zarówno w założeniu profilu na PUE ZUS, jak i w wypełnieniu i wysłaniu wniosku przez Internet.

Print Friendly, PDF & Email