ZUS szkoli i odpowiada na pytania

ZUS szkoli i odpowiada na pytania
Mat. prasowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu zaprasza do udziału w kolejnych dyżurach telefonicznych oraz szkoleniu on-line. tym razem tematyka dotyczyć będzie m.in. pracy zagranicą i zatrudnianiu cudzoziemców, zasiłków społecznych, zasad przyznawania renty socjalnej czy świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli. Zakład organizuje również szkolenie on-line dotyczące zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Harmonogram dyżurów w elbląskim oddziale:

12 października

 • dyżur telefoniczny na temat: Właściwego ustawodawstwa – praca za granicą i zatrudnianie cudzoziemców, w godz. 09:00 – 13:00 pod numerem (55) 641 36 57;
 • dyżur telefoniczny na temat: Zasad przyznawania renty socjalnej w godz. 10:00 -13:00 pod numerem (55) 641 92 87.

13 października

 • dyżur telefoniczny na temat: Zmian przepisów dot. działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, w godz. 10:00 – 13:00 pod numerem (55) 243 21 23 wew. 24; 
 • dyżur telefoniczny na temat: Ulg w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców, w godz. 8:00 – 14:00 pod numerem (55) 641 92 87;
 • dyżur telefoniczny na temat: Przedłużenia prawa do renty dla dzieci/młodzieży uczącej się za granicą, w godz.9:00 – 13:00 pod numerem (55) 641 92 87.

15 października

 • dyżur telefoniczny na temat: Dzień Edukacji Narodowej: Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli: warunki przyznawania, niezbędne dokumenty, obowiązki wobec ZUS. Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo –  przekazywania świadczeń na rachunki bankowe, w godz.9:00 – 12:00 pod numerem (89) 646 62 37 wew. 106;
Szkolenie

Z kolei 14 października o godzinie 9:00 będzie miało miejsce bezpłatne szkolenie on-line na temat: Zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia:

 1. Zasady ustalania uprawnień do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
 2. Dokumentowanie prawa do świadczeń.
 3. Wysokość świadczeń.
 4. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami.

Zapisy na szkolenie przyjmowane są do 12 października 2021 r., tylko mailowo na adres Elblag_szkolenia@zus.pl .

W zgłoszeniach na szkolenia należy podać:

 1. Adres e-mail, na który wysłane zostanie zaproszenie.
 2. Datę i temat szkolenia.
 3. Numer telefonu do kontaktu.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są również do odesłania oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szkolenie prowadzone będzie za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. W dniu spotkania na wskazany przez Państwa adres mailowy zostanie link do wydarzenia. Dołączenie do spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w treści maila przycisku Join meeting (dołącz do spotkania).

Anna Ilukiewicz
Print Friendly, PDF & Email