ZUS kończy wysyłkę „trzynastek”

ZUS kończy wysyłkę „trzynastek”
Fot. RS

Blisko 9 mld zł trafiło już do emerytów i rencistów z tytułu tzw. trzynastego świadczenia. Do wypłaty zostały jeszcze tylko „trzynastki” dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Zakład kończy już także wysyłkę decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Prawie wszyscy emeryci i renciści otrzymali na swoje konto jednorazowe świadczenie pieniężne czyli tzw. trzynastkę. Wypłata ostatniej majowej transzy „trzynastego” świadczenia dla osób pobierających emerytury i renty nastąpiła z jednodniowym wyprzedzeniem, gdyż standardowy termin płatności tj. 25 dzień miesiąca, był dniem wolnym od pracy. W siedmiu kolejnych terminach płatności: 1,5,6,10,15,20 oraz 25, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił blisko 8,3 mln trzynastych świadczeń na kwotę 8,9 mld zł brutto. Większość z tej kwoty, bo w granicach 72 proc. została przelana na konta bankowe klientów ZUS. Pozostała część to wypłaty za pośrednictwem przekazów pocztowych.

Do wypłaty została już tylko jedna transza jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Dla tych klientów terminem płatności „trzynastki” jest 1 czerwca. Jednak z uwagi na fakt, że to również dzień wolny od pracy, świadczenia dla tej grupy ok. 110 tys. klientów zostaną wypłacone do piątku 31 maja. Ostatnia transza wypłaty opiewa na kwotę 111 mln zł- mówi Anna Ilukiewicz, rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy również wysyłkę decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego. Do 31 maja wszyscy świadczeniobiorcy otrzymają list z decyzją.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że do jednorazowego świadczenia pieniężnego uprawnieni są wszyscy klienci, którzy na dzień 30 kwietnia 2019 r. mieli ustalone prawo do emerytury, renty, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

Print Friendly, PDF & Email