ZUS: Fundusz ubezpieczeń w dobrej kondycji

ZUS: Fundusz ubezpieczeń w dobrej kondycji
Fot. Pixabay

Stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w pierwszym kwartale 2024 r. osiągnął wysoki poziom 85,5 proc.

Liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na koniec marca br. wyniosła ponad 16 262,7 tys. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,3 proc. ), a w dalszej kolejności osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (10,9 proc. ) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (8,3 proc.).

– Stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z istotnych parametrów, który pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności funduszu do wypłaty świadczeń, jest wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych. Wskaźnik ten w pierwszym kwartale 2024 r. osiągnął wysoki poziom 85,5 proc. – podkreślił Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS.

Cudzoziemcy

W ogólnej liczbie ubezpieczonych 7 proc. osób posiadało obywatelstwo inne niż polskie. Na koniec marca br. w ZUS było zarejestrowanych ponad 1 138,3 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 6,0% w stosunku do stanu na koniec marca 2023 r.

– Najliczniejszą grupą obcokrajowców od wielu lat są obywatele Ukrainy. Na koniec pierwszego kwartału br. stanowili oni 67 proc.  wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,7 proc.  wszystkich ubezpieczonych, a ich liczba wyniosła 762,2 tys., tj. o 2,7 proc. więcej niż na koniec marca 2023 r. – mówi Jaroszek

Kolejną dużą grupą obcokrajowców są obywatele Białorusi. Na koniec omawianego okresu w ZUS było zarejestrowanych 131,9 tys. osób z Białorusi i stanowili oni 11,6 proc.  wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców. Liczba zarejestrowanych w ZUS obywateli Białorusi wzrosła o 13,7 proc. w stosunku do stanu na koniec marca 2023 r.

Emerytury i renty

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie styczeń–marzec br. wyniosły 98,2 mld zł i były o 14,2 mld zł większe niż w analogicznym okresie 2023 r. Największą ich pozycją były transfery na rzecz ludności w kwocie 95,7 mld zł, obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 86,5 mld zł, tj. o 17,5 proc. więcej niż przed rokiem.

– Przeciętna wypłata emerytury i renty w pierwszym kwartale br. wyniosła 3516,95 zł i była wyższa od wypłacanej w analogicznym okresie poprzedniego roku o 16,1 proc. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń było ich zwiększenie z tytułu waloryzacji wskaźnikiem 112,12 proc. – mówi Anna Grabowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

Print Friendly, PDF & Email