ZUS docenia stulatków

ZUS docenia stulatków
Fot. Pixabay

700 zł więcej dla najstarszych seniorów. Ci, którzy skończą 100 lat 1 marca 2024 roku dostaną ponad 700 zł więcej niż ci, którzy już świętowali swoją „setkę. Do końca lutego 2024 roku świadczenie honorowe wynosi 5540,25 zł brutto, od 1 marca wzrasta do kwoty 6 246,13 zł brutto miesięcznie, czyli będzie o 705,88 zł wyższe.

Raz przyznana „dodatkowa emerytura” nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości.

– Prawie 2600 Polaków ma więcej niż sto lat. W naszym regionie aż 262 osoby muszą na swoim urodzinowym torcie zmieścić więcej niż 100 świeczek. To 39 osób więcej niż w roku ubiegłym – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Na Dolnym Śląsku mieszkają obecnie 262 osoby, które mają 100 i więcej lat (2023 – 223, 2022 – 191). Wśród najstarszych Dolnoślązaków więcej jest pań. 218 Dolnoślązaczek ma za sobą setne urodziny (2023 – 194, 2022 – 162) i 44 Dolnoślązaków (w 2023 – 23, 2022 – 29).

Na terenie należącym do legnickiego oddziału ZUS mieszka 44 (w 2023 – 41, 2022-30) wiekowych seniorów, na terenie wałbrzyskiego 102 (w 2023 – 62, 2022-50) oraz wrocławskiego 116 (w 2023 – 120, 2022-111).

Najstarszą mieszkanką naszego regionu jest pani Franciszka, która ma już 108 lat. Najstarszym Dolnoślązakiem jest pan Alfons, który ma prawie 104 lata.

Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Wysokość tej „dodatkowej emerytury” jest różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Jeszcze do końca lutego tego roku, czyli zaledwie do czwartku – ta specjalna emerytura wynosi: 5540,25 brutto. Wysokość kwoty dla 100 latków jest ustalana każdego roku począwszy od marca do lutego roku następnego. Seniorzy, którzy setne urodziny będą obchodzić od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku, otrzymają wyższe świadczenie niż w ubiegłym roku – w kwocie 6 246,13 zł brutto miesięcznie, co stanowi wzrost o 705,88 zł brutto.

– Ze względu na to, że wysokość kwoty przeznaczonej dla stulatków jest ustalana każdego roku, dlatego ta specjalna „emerytura dla stulatków” jest, co roku w innej wysokości, ale raz przyznana nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka zaznacza, że podana liczba to są tylko te osoby, które dostają swoje comiesięczne pieniądze z ZUS. Niektórzy dostają emerytury np. z KRUS czy emerytury mundurowe, więc z pewnością wiekowych seniorów jest na Dolnym Śląsku więcej niż ci, którzy są w rejestrach ZUS.

Aby otrzymać świadczenie honorowe wystarczy mieć 100 lat. Nie trzeba składać żadnych wniosków, ponieważ zostanie ono przyznane automatycznie. Wypłata jest niezależna od emerytury oraz dodatków przysługujących z innych tytułów. To świadczenie może wypłacać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Świadczenie to dostają z ZUS także ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty. Takim osobom również należy się dodatek dla stulatków, ale w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku gdyż nie znajdują się w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia).

Print Friendly, PDF & Email