Żuławy i ich wyróżniki kulturowe. Konferencja w muzeum

Muzeum w Elblągu zaprasza na podsumowanie aktualnych badań kulturowych nad Żuławami Elbląskimi. Latem ten teren był przedmiotem zainteresowań naukowców i studentów. W piątek odbędzie się sesja naukowa, przedstawiająca opracowanie zebranych materiałów.

Czym wyróżniają się Żuławy? Ich charakterystyczne, poprzecinane rowami i obsadzone wierzbami pola, zabudowania rozrzuconych gospodarstw, ale też losy mieszkających tu ludzi dają niepowtarzalny koloryt historii i współczesności. Wiele takich specyficznych elementów składa się na coś, co naukowcy nazywają krajobrazem kulturowym.

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet w Białymstoku, organizują wspólnie konferencję pt. „Krajobraz kulturowy Żuław Elbląskich”. Odbędzie się ona w piątek, 26 listopada, w Sali Staromiejskiej przy ul. Św. Ducha 3-4 w Elblągu, czyli w tzw. „kamieniczkach”, w godz. 10.00 – 18.00. Przewidziane są cztery sesje, w każdej od czterech do sześciu wystąpień.

Konferencja jest wynikiem interdyscyplinarnych badań naukowych na terenie Żuław Elbląskich, przeprowadzonych w lipcu bieżącego roku, których głównym celem było udokumentowanie wyróżników kulturowych tej części Żuław poprzez, m.in. zebranie relacji dotyczących zasiedlania Żuław po II wojnie światowej, dokumentacja współczesnych przejawów aktywności społeczności wiejskich oraz przeprowadzenie inwentaryzacji architektonicznych wybranych zabytkowych budynków mieszkalnych.  Wzięli w nich udział architekci, etnolodzy, kulturoznawcy i pedagodzy oraz studenci trzech uniwersytetów. Efekt badań to kilkadziesiąt wywiadów, rysunków i pomiarów, bogata dokumentacja zdjęciowa i archiwalna.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Kontakt i szczegółowe informacje uzyskać można pod adresem poczty elektronicznej: alicjajaniak@gmail.com  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 6211

Print Friendly, PDF & Email