ZSO w Nidzicy bardziej dostępny

ZSO w Nidzicy bardziej dostępny
Fot. Adminstrator

Osoby z niepełnosprawnościami często napotykają problemy w ramach codziennego funkcjonowania. Inwestycja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy ma przyczynić się do likwidacji barier.

Dzięki dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego 11 lipca podpisano umowę pn. „Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy z jednoczesną likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych”.

Ma to zapewnić równy dostęp do edukacji dla każdego ucznia, również dla tych, którzy zmagają się z niepełnosprawnością. Jest to ważne zwłaszcza teraz, gdy zwiększa się liczba dzieci w szkole. Niezbędne jest, aby zapewnić im godne warunki i dostosować sanitaria do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zaplanowane prace wiążą się z robotami rozbiórkowymi, budowlano-wykończeniowymi, modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montażem nowej armatury sanitarnej dla dziewcząt i chłopców.

Łączny koszt inwestycji wynosi 117 116 zł, przy czym dofinansowanie z budżetu państwa to 50 procent.

Oprac. Magdalena Wójcik
Źródło i fot.: powiatnidzicki.pl
Print Friendly, PDF & Email