ZPE Ambasadorem Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach

ZPE Ambasadorem Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach
Fot. Max Fischer / Pexels

Tytuł Ambasadora Ekonomii Społecznej przyznaje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Otrzymują go podmioty i instytucje wspierające w różny sposób ludzi słabszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym roku w kategorii szkół wyróżniono Zespół Placówek Edukacyjnych. Przede wszystkim za szereg działań ułatwiających młodzieży z niepełnosprawnościami zdobycie prostego zawodu i jak największej samodzielności życiowej.

Wręczenie certyfikatów odbyło się podczas II Wojewódzkiej Gali Ekonomii Społecznej w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Nagrodę z rąk marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina i wicemarszałek Jolanty Piotrowskiej odebrała dyrektor Wanda Agnieszka Jabłońska, dyrektor ZPE w towarzystwie uczniów szkoły. Podziękowała za zaangażowanie wszystkim pracownikom ZPE. Zadeklarowała, że wyróżnienie motywuje każdego z pracowników do jeszcze cięższej pracy na rzecz ludzi z niepełnosprawnościami.

Oprac. red.
Źródło: zpe.olsztyn.pl
Print Friendly, PDF & Email