Zostań instruktorem orientacji przestrzennej

Zostań instruktorem orientacji przestrzennej
fot. Pexels

PFRON zaprasza chętnych do udziału w rekrutacji na szkolenie „Instruktor Orientacji Przestrzennej i Mobilności”.

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś partnerami: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie oraz Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Szkolenie obejmuje 311 godzin dydaktycznych zajęć oraz 40 godzin praktyki asystencko-pedagogicznej. Dodatkowo każdy z uczestników zobowiązany będzie odbyć indywidualny trening z co najmniej dwoma osobami z niepełnosprawnością wzroku w łącznym wymiarze ok. 200 godzin, za które wypłacone zostanie wynagrodzenie. Trening odbywać się będzie pod opieką superwizora.

Realizacja szkolenia i indywidualny trening będą odbywać się w oparciu o wypracowane w projekcie: Standard Kształcenia Instruktorów Orientacji Przestrzennej i Mobilności (wersja wstępna) oraz Standard nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna).

W projekcie zaplanowano objecie wsparciem 12 osób, w tym co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością wzroku.

Rekrutacja jak i zajęcia prowadzone będą przez wspólną kadrę partnerów. Wszystkie zjazdy będą miały miejsce w Warszawie.

Termin nadsyłania dokumentów mija 15.02.2022 r.

Więcej o projekcie: Szkolenie przyszłych Instruktorów Orientacji Przestrzennej i Mobilnosci – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Print Friendly, PDF & Email