Zobacz, jak wspierać seniorów

Zobacz, jak wspierać seniorów
Fot. pixabay.com

W Sopocie powstał cykl filmów, które dotyczą specyfiki pracy z seniorem w oparciu o „Pozytywne podejście do opieki”. Pokazują one i z pewnością pomagają zrozumieć procesy, które mogą dotyczyć każdego z nas.

Filmy w ramach projektu „Wolontariat sąsiedzki – wsparcie sopockich seniorów” zrealizowało Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji, we współpracy z Centrum Kształcenia Opiekunów i Fundacją Dementia Action Alliance Polska z siedzibą w Sopocie, reprezentowanym przez Marlenę Meyer-Kaźmierowską.

Rekomendowane jest obejrzenie filmów w proponowanej kolejności

„Demencja, otępienie, Alzheimer. O co w tym wszystkim chodzi”

Film wyjaśnia różnice pomiędzy zagadnieniami: demencja, otępienie, Alzheimer. To baza wiedzy, bez której żadna pomoc nie będzie skuteczna. Przeciętny człowiek stereotypowo myśli o demencji, jako synonimie starzenia się, a przy chorobie Alzheimera stawia znak „równa się” problemy z pamięcią. To podstawowy błąd edukacyjny, który prowadzi do patologii w opiece i do wyczerpania. Pomoc jest nieumiejętna i mimo dobrych chęci, nie niesie korzyści. Tracimy opiekunów przez brak ich przygotowania. Konsekwencje ponoszą obie strony.

„Demencja i przygotowane otoczenie”

Film przekazuje podstawowe wskazówki co zrobić, żeby mieszkanie seniora, który choruje na którąś z chorób demencyjnych, pomagało mu w utrzymaniu samodzielności.

„Jedzenie jest ważne”

Kiedy demencja postępuje, przychodzi moment, gdy przygotowanie otoczenia nie wystarcza i potrzebne są nowe strategie. Celem filmu jest przekazanie podstawowej wiedzy o technikach, których można użyć asystując przy posiłkach.

„Bezpieczne przemieszczanie się”

Film pokazuje, jak pomóc osobie z demencją w przemieszczaniu się – jak pomóc wstać, przejść w inne miejsce, jak usiąść. Podstawowa sprawa dla każdego z nas, ale w demencji to nie takie oczywiste.

Print Friendly, PDF & Email