Zmiany w opłatach dla członków rodzin mieszkańca DPS

Zmiany w opłatach dla członków rodzin mieszkańca DPS
Fot. pexels.com

5 stycznia br. Prezydent, Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej, której celem jest rozszerzenie kwestii , związanych ze zwolnień członków rodziny mieszkańca domu pomocy społecznej z opłat za jego w nim pobyt.

Z częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej z art. 64 ustawy o pomocy społecznej dodano nowa przesłankę tj. gdy osoba obowiązana do wnoszenia opłaty wykaże, w szczególności na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku o zwolnienie z odpłatności, rażące naruszenie przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty.

W ustawie wprowadzono również zmianę do art. 64a ustawy regulującą obligatoryjne zwolnienie z odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. Art. 64a rozszerzono o zwolnienie z odpłatności osoby, która przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu mieszkańca domu pomocy społecznej za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwa lub jej rodzica, chyba że skazanie uległo zatarciu.

prezydent.pl
Print Friendly, PDF & Email