Zmiany personalne w Centrum Sztuki GaleriaEL

Zmiany personalne w Centrum Sztuki GaleriaEL
Fot. UM Elbląg

Od jutra Centrum Sztuki GaleriaEl będzie miało nową dyrektor. Prezydent Witold Wróblewski powierzył obowiązki dyrektora na okres roku Pani Emilii Orzechowskiej.

Pani Emilia Orzechowska pochodzi z Gdańska. Od ponad 20 lat jest aktywnie zaangażowana w życie kulturalne i artystyczne zarówno Trójmiasta i regionu, w którym mieszka, jak i całego kraju. Zaowocowało  to prestiżowym wyróżnieniem. W 2017 r. została laureatką honorowej oznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nowa Pani dyrektor w 2000 r. ukończyła Studium Animatorów Kultury (specjalizacja filmowa). Dalszą edukację kontynuowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Sztuk Audiowizualnych  (specjalność: filmoznawstwo). Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ze specjalizacją Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, krytyka artystyczna.

Jest współzałożycielką trzech organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia A KuKu Sztuka, Stowarzyszenia Arbuz oraz Fundacji W788. Posiada ponad dziewięcioletnie doświadczenie na stanowisku producentki teatralnej w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku oraz kuratorki i kierowniczki działu wystaw i produkcji w TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie.

W latach 2016 – 2018 wykładała na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, prowadząc zajęcia z zagadnień związanych z wystawiennictwem, edukacją artystyczną, scenografią oraz wiedzą z zakresu źródeł finansowania działań artystycznych i pisania wniosków o granty i dotacje.

Print Friendly, PDF & Email