Złóż wniosek o dofinansowanie prac budowlanych w obiektach służących rehabilitacji OzN

Złóż wniosek o dofinansowanie prac budowlanych w obiektach służących rehabilitacji OzN
Fot. Pixabay

Do końca listopada trwa nabór wniosków o dofinansowanie prac budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki pochodzą z puli PFRON-u, którą dysponuje samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

O wsparcie mogą wnioskować placówki, zajmujące się rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez co najmniej dwa lata, posiadające pozwolenie na budowę. Chodzi m. in. o domy pomocy społecznej, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, sanatoria, ośrodki kultury. Pieniądze są przeznaczone na budowę wind, podjazdów i platform, remonty pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, termomodernizację budynków oraz prace adaptacyjne.

W tym roku dofinansowano już w ten sposób osiem projektów na ponad 4 miliony zł. Środki te umożliwiły m. in. montaż windy w Centrum Usług Społecznych przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz remont i adaptację obiektu w Przysieku (powiat toruński) przeznaczonego na rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Print Friendly, PDF & Email