Zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci oraz młodzieży w centrum działań elbląskiego TPD

Zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci oraz młodzieży w centrum działań elbląskiego TPD
Fot. Pixabay

W odpowiedzi na nasilenie problemów psychicznych u dzieci i młodzieży po pandemii Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu przygotowało nowe formy pomocowe dla kadr, młodych ludzi i ich rodziców/opiekunów prawnych w ramach nowego projektu pn.: „Dbamy o siebie – kompleksowe wsparcie na rzecz bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia psychicznego elbląskich dzieci i młodzieży w pandemii oraz w warunkach zagrożenia epidemicznego”.

Pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia, a również izolacja społeczna wywołały trudności natury psychicznej u młodych ludzi m.in. zaburzenia depresyjne czy e-uzależnienia. W reakcji na te pogłębione problemy zaplanowano bezpłatne doskonalenie zawodowe dla kadr pracujących z młodymi umożliwiając im skuteczne udzielanie pomocy, specjalistyczne wsparcie psychologiczne, w tym m.in. terapia biofeedback dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze dla rodziców/opiekunów prawnych.

Celem zaprojektowanej inicjatywy jest zapewnienie równego dostępu do nowoczesnej oferty wsparcia na rzecz ochrony bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego młodych ludzi, zwiększenie jakości profilaktyki poprzez zapewnienie specjalistycznej oferty dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, miejskich obszarów zmarginalizowanych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla wspierającej ich kadry pedagogicznej.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się w styczniu 2023 r. i do udziału zapraszani są młodzi ludzie w wieku od 13 do 18 lat wraz z rodzicem/opiekunem prawnym oraz pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy obcujący z nimi na co dzień. Wsparcie zaplanowano dla 12 pedagogów, 20 rodziców i 10 młodych.

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin będą dostępne na stronie www realizatora oraz w biurze TPD w Elblągu, przy ul. 1 Maja 37.

Przedsięwzięcie rozpoczyna się w styczniu będzie trwało do końca sierpnia 2023 r. Okres realizacji projektu to 01.08.2022 – 31.07.2023.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do uczestnictwa w projekcie!

Mat. prasowe
 „Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji”.
Print Friendly, PDF & Email