Zdolni i nagrodzeni przez samorząd

Zdolni i nagrodzeni przez samorząd
Fot. UM Elbląg

Prezydent Elbląga przyznał wyróżniającym się uczniom stypendium w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Elbląg.

Stypendium otrzymało 36 uzdolnionych uczniów elbląskich szkół za uzyskanie najwyższych wyników w nauce oraz zdobycie tytułu laureata w organizowanych konkursach i olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022. Wysokość jednorazowego grantu wyniosła 1 000 zł na jednego ucznia. Program stypendialny skierowany jest do uczniów, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • uczniowie szkoły podstawowej – ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej i uzyskali co najmniej średnią ocen 5,80 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz są finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym albo laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym;
  • uczniowie szkoły ponadpodstawowej – ukończyli co najmniej pierwszą klasę szkoły ponadpodstawowej i uzyskali co najmniej średnią ocen 5,70 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz są finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym albo laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.
Fot. mat. prasowe

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w Ratuszu Staromiejskim. W imieniu prezydenta Wróblewskiego stypendium i gratulacje przekazał Janusz Nowak wiceprezydent Elbląga.

Fot. mat. prasowe

– Gratuluję uzyskania stypendium za osiągnięcie najwyższych wyników w kształceniu oraz zdobycia tytułu laureata w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Gratuluję również rodzicom i nauczycielom. Wasze imponujące wyniki są efektem pracowitości, odpowiedzialności, a także motywacją dla innych młodych ludzi. Jesteśmy dumni z Waszych sukcesów. Jako Samorząd, będziemy Was wspierać i starać się, aby edukacja w naszym mieście zawsze stała na wysokim poziomie. Wszystkim życzę dalszych sukcesów – mówił do uczniów wiceprezydent Nowak.

Fot. mat. prasowe

Lista stypendystów:

1.    Natalia Asiukiewicz
2.    Weronika Bogusłowicz
3.    Kinga Borkowska
4.    Mateusz Bortnowski
5.    Kacper Brudek
6.    Julia Burzyńska
7.    Arkadiusz Frankowski
8.    Filip Gralewicz
9.    Ksawery Grynis
10.    Anna Janiszewska
11.    Katarzyna Jaśkiewicz
12.    Maciej Jędrzejewski
13.    Natalia Karczewska-Miłosz
14.    Zuzanna Klejster
15.    Piotr Kowalik
16.    Jakub Kowalski
17.    Anna Lefelbajn
18.    Zuzanna Łutaj
19.    Tymoteusz Mazurkiewicz
20.    Przemysław Michałowski
21.    Maksymilian Mielko
22.    Helena Mierzejewska
23.    Filip Nikołajuk
24.    Wiktoria Piesik
25.    Jan Romanowski
26.    Mateusz Rudomina
27.    Marianna Rusińska
28.    Zofia Rutkowska
29.    Maria Rutkowska
30.    Jakub Skibiński
31.    Jakub Sobotowicz
32.    Dominik Stańczewski
33.    Szymon Trochimczuk
34.    Karolina Tykarska
35.    Oliwier Wildenhain
36.    Jakub Zieliński

UM Elbląg
Print Friendly, PDF & Email