„Zdecydowane nie dla cyberprzemocy”

„Zdecydowane nie dla cyberprzemocy”
Fot. Pixabay

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu rozpoczęło realizację inicjatywy edukacyjnej w obszarze zapobiegania cyberprzemocy wśród uczniów pięciu szkół podstawowych w Elblągu i powiecie elbląskim. W ramach projektu pn.: „Zdecydowane NIE dla cyberprzemocy – edukacja przeciwko mowie pogardy wśród dzieci i młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim” zaplanowana jest realizacja warsztatów z uczniami, szkolenia dla nauczycieli oraz spotkania eksperckie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów.

Adresatem działań są  przede wszystkim uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych (5 zrekrutowanych do udziału w projekcie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego) nauczyciele z tych szkół oraz rodzice/opiekunowie prawni. Uczestnicy zapoznają się z tematyką, a w efekcie zostaną uwrażliwieni na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań dla wszystkich uwikłanych w sytuację. Efektem działań będzie nie tylko wypracowanie spójnych zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci, ale również zaangażowanie młodzieży w społeczne inicjatywy służące dobru wspólnemu, a tym samym zwiększenie ich aktywności w środowisku lokalnym.

Działania są przewidziane w projekcie pn.: Zdecydowane NIE dla cyberprzemocy – edukacja przeciwko mowie pogardy wśród dzieci i młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanym  ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i realizowanym w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email