Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bez wizyty w urzędzie skarbowym

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bez wizyty w urzędzie skarbowym
Fot. pixabay.com

W e-Urzędzie Skarbowym można uzyskać zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu a teraz także o niezaleganiu w podatkach.

  • W e-Urzędzie Skarbowym można złożyć wniosek i bezpłatnie otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W).
  • Warunkiem skorzystania z usługi jest udzielenie zgody na doręczenie elektroniczne.
  • Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczane na konto podatnika w e-US.

Osoby korzystające z serwisu nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej pobieranej od papierowo wydawanych zaświadczeń. Muszą tylko wyrazić zgodę na doręczenie elektroniczne. 

Jakie zaświadczenia można otrzymać elektronicznie

W e-Urzędzie Skarbowym wydawane są zaświadczenia:

  • o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU);
  • o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
  • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W).
Jak uzyskać zaświadczenie

Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego na podatki.gov.pl. Wyraź zgodę na doręczenie elektroniczne, a następnie uzupełnij i wyślij wniosek o wydanie zaświadczenia. Wydane zaświadczenie znajdziesz na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym, w zakładce „Dokumenty otrzymane”.

Nie drukuj zaświadczenia. Korzystaj wyłącznie z postaci elektronicznej, którą możesz zapisać na nośniku pamięci lub wysłać, np. e -mailem.

Dokument wydany w e-Urzędzie Skarbowym podpisany jest pieczęcią Szefa KAS lub podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną. Zaświadczenie elektroniczne ma taką samą moc prawną jak dokument papierowy.

Urząd Skarbowy w Elblągu
Aneta Dziemidowicz – Kierownik Referatu
Referat Obsługi i Postępowań w zakresie Podatków
Majątkowych i Sektorowych,
Print Friendly, PDF & Email