Zapisz dziecko na półkolonie

Zapisz dziecko na półkolonie
Fot. Mateusz Misztal / archiwum redakcji

Urząd Miasta w Elblągu informuje, że przygotowuje ofertę wypoczynku letniego dla najmłodszych mieszkańców miasta. Departament Edukacji we współpracy ze szkołami przygotował atrakcyjną ofertę półkolonii. W zajęciach trwających od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie, będą mogły wziąć udział dzieci pozostające w czasie wakacji w Elblągu. Pod opieką wykwalifikowanej kadry spędzą ten czas w sposób aktywny oraz atrakcyjnie urozmaicony tematycznie.

Zajęcia zaplanowano w następujących placówkach i terminach:

I turnus: 28 czerwca -09 lipca

•             Szkoła Podstawowa nr 11 –  ul. J. Korczaka 34 

•             Szkoła podstawowa nr 12 –  ul. Zajchowskiego 12

•             Szkoła podstawowa nr 15 –  ul. Modlińska 39

•             Szkoła podstawowa nr 19 –  ul. Urocza 4

•             Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 –  ul. Polna 8 

II turnus: 12 lipca – 23 lipca

•             Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – ul. Kościuszki 77 A

MOS będzie organizatorem dwóch jednotygodniowych turnusów –zajęć sportowych.

III turnus: 26 lipca – 06 sierpnia

•             Szkoła Podstawowa nr 16 –  ul. Sadowa 2

•             Młodzieżowy Dom Kultury – ul. Bema 37

IV turnus: 09 sierpnia – 20 sierpnia

•             Sportowa Szkoła Podstawowa  nr 3 –  ul. Agrykola 6

•             Szkoła Podstawowa  nr 4 –  ul. Mickiewicza 41

•             Szkoła Podstawowa  nr 14 –  ul. Mielczarskiego 45

Rodzice uczniów, którzy są zainteresowani uczestnictwem swojego dziecka w półkolonii, winni zgłosić się do szkoły/placówki, która organizuje wypoczynek w czasie tegorocznych wakacji.

W jednostce tej otrzymają do wypełnienia kartę zgłoszenia dziecka na półkolonię (będzie potrzebny PESEL dziecka).

Karty na półkolonie będą wydawane w szkołach/placówkach  organizujących wypoczynek w dniu 17 maja 2021 r. od godziny 8.00.

Uwaga:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  2  w Elblągu będzie organizatorem półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych kierowanych ze wszystkich elbląskich szkół (również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku).

Zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka tylko do jednej placówki organizującej półkolonie.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w szkołach i placówkach organizujących półkolonie.

Print Friendly, PDF & Email