Zakończył się remont pięciu form przestrzennych w Elblągu!

Zakończył się remont pięciu form przestrzennych w Elblągu!
Fot. nadesłane

W maju 2022 r. Centrum Sztuki Galeria EL otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku p.n. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022” na konserwację kolejnych pięciu form przestrzennych. 

Do konserwacji wybrano pięć form z kategorii “form parkowych”, umiejscowionych w parkach miejskich i na zielonych skwerach. Rzeźby te, powstały podczas I i II Biennale Form Przestrzennych w Elblągu: Jan Ziemski – Plac Grunwaldzki, Jerzy Fedorowicz – Park Traugutta, Adam Marczyński – Park Kajki, Maciej Szańkowski – Zabytkowy park leśny Bażantarnia, Krystyn Zieliński – Ulica Giermków.

Fot. nadesłane

Poniżej szczegóły planu związanego z pracami konserwatorskimi: 

W pierwszym etapie zadania wykonana została dokumentacja techniczna remontu i konserwacji wybranych form; zakres czynności obejmował:

  • inwentaryzację każdej formy na potrzeby sporządzenia przedmiarów robót,
  • sporządzenie dokumentacji remontu,
  • wykonanie przedmiarów robót,
  • wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
  • wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Fot. nadesłane
Fot. nadesłane


W drugim etapie zadania przeprowadzony został remont i konserwacja wybranych form; zakres czynności – w przypadku każdej formy – obejmował m.in.:

  • usunięcie wszelkich powłok zalegających na konstrukcjach stalowych, czyszczenie strumieniowo-ścierne,
  • przy niektórych formach konieczne są: odkopanie i renowacja postumentu (Szańkowski, Zieliński); wymiana całości (Marczyński), części (Szańkowski) lub uzupełnienie brakujących elementów (Fedorowicz) konstrukcji; demontaż, transport i montaż (Marczyński, Szańkowski),
  • malowanie antykorozyjne z zachowaniem bądź przywróceniem pierwotnej kolorystyki.
Fot. nadesłane
Działania zrealizowane są w ramach projektu „Formy «parkowe» – Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych”. Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022”, pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Print Friendly, PDF & Email