Zakończył się projekt pn. „Akademia +60”

Zakończył się projekt pn. „Akademia +60”
Fot. nadesłane

„Akademia +60” to projekt realizowany przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu od 1 kwietnia do 30 grudnia 2019 r. Jego realizacja możliwa była dzięki środkom finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącym z Funduszu Promocji Kultury. Celem projektu była aktywizacja osób starszych w ramach oryginalnych działań edukacyjno-animacyjnych oraz likwidacja barier społecznych poprzez integrację międzypokoleniową.

Projekt skierowany był głównie do seniorów z Elbląga w odpowiedzi na ich potrzeby zgłaszane podczas badań ewaluacyjnych, przeprowadzonych w ramach projektu „Kultura dla seniora – senior dla kultury”, realizowanego w 2018 r., ale działaniami objęto również kilka okolicznych miejscowości: Rogajny, Suchacz, Milejewo i Słobity.

Z myślą o grupie odbiorców 60+, ale także o dzieciach i młodzieży, zorganizowany został cykl spotkań międzypokoleniowych „Od juniora do seniora” i warsztaty artystyczne pod nazwą „Arteintegracja”. W ramach spotkań międzypokoleniowych „Od juniora do seniora” w Elblągu odbyły się warsztaty krawieckie, kulinarne, tańca intuicyjnego oraz warsztaty artystyczne.

– Idea międzypokoleniowych warsztatów zrodziła się z pragnienia podkreślenia wagi roli, jaką w naszym życiu odgrywają osoby starsze oraz pokazanie dzieciom, że mogą liczyć na pomoc i wsparcie osób starszych, nawiązać z nimi kontakt i nauczyć się od nich czegoś ciekawego – mówią realizatorzy projektu „Akademia +60”. Z kolei warsztaty „Arteintegracja” odbyły się w czterech miejscowościach regionu: Rogajnach, Suchaczu, Milejewie i Słobitach. Uczestnicy tych warsztatów wykonywali naturalne mydła oraz lasy w słoiku. Wspólna praca twórcza dwóch pokoleń – młodych i osób starszych – sprzyjała przełamywaniu barier, przyczyniając się do integracji międzypokoleniowej mieszkańców w poszczególnych miejscowościach.

Kolejnym działaniem projektowym były, organizowane w CSE „Światowid” od września do grudnia 2019, warsztaty edukacyjne dla seniorów. Warsztaty te podzielono na dwa bloki. Pierwszy z nich to blok warsztatów artystycznych pn. „Radość tworzenia”, w ramach którego odbyły się warsztaty filmowe, warsztaty DIY-zrób to sam, warsztaty języka angielskiego z elementami teatru, a także warsztaty ruchowe „Joga śmiechu”. Drugi blok pn. „Senior w Sieci” objął warsztaty edukacyjne, w ramach którego zorganizowano zajęcia poruszające problematykę taką jak instalowanie aplikacji na smartfonie, obsługa internetowego programu graficznego CANVA, media społecznościowe, bankowość internetowa.

W grudniu 2019 r. odbyły się Targi Seniora, które stanowiły podsumowanie całego projektu i były okazją do zaprezentowania efektów warsztatów dla seniorów – i tak uczestnicy warsztatów języka angielskiego z elementami teatru przygotowali spektakl teatralny w języku angielskim, uczęszczający na warsztaty filmowe zaprezentowali film, który wspólnie nagrywali podczas zajęć, a uczestnicy warsztatów jogi śmiechu przygotowali specjalny performance. Podczas Targów odbyły się prelekcje oraz panel dyskusyjny „Stop wykluczeniu społecznemu!”. Można było również samodzielnie przygotować bożonarodzeniową kartkę w technice scrapbookingu, a oprócz tego skorzystać z nieodpłatnego badania słuchu i zapoznać się z ofertą elbląskich firm: Hotelu Elbląg i EL-COMP. Ponadto, przez cały czas trwania imprezy, można było zasięgnąć informacji oraz uzyskać różnorodne porady, ponieważ w Targach wzięli udział również przedstawiciele elbląskich instytucji i urzędów. Wydarzenie uświetniły występy regionalnych zespołów folklorystycznych i grup wokalnych.

Partnerzy projektu Akademia +60: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rogajnach, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Słobitach, Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg”, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Milejewie, Stowarzyszenie „Jantar”, Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu, Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny im. Kaprów Polskich w Suchaczu, Stowarzyszenie „Babska Wyspa – Strefa Pozytywnej Energii” w Elblągu, Akademia Rękodzieła w Elblągu, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Fantazja” przy SM „Zakrzewo” w Elblągu.

Projekt Akademia+60 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Print Friendly, PDF & Email