Zainaugurowano projekt „Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą”

Zainaugurowano projekt „Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą”
fot. pixabay.com

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą” (SCWEW).

Model SCWEW powstał w wyniku prac zespołów Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy m.in. z przedstawicielami szkół ogólnodostępnych, szkół specjalnych, organów prowadzących, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, uczelni, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli partnerów społecznych. Celem SCWEW będzie m.in. wsparcie szkół w lepszej organizacji edukacji włączającej.

Obecnie realizowany jest pilotaż SCWEW w ramach dwóch projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji. Działania będą prowadzone do czerwca 2023 r. Na podstawie wyników pilotażu MEiN przygotowuje rozwiązania organizacyjno-prawne, których celem jest wykorzystanie potencjału szkół i placówek specjalnych (kadr i specjalistycznego wyposażenia) do wspierania szkół ogólnodostępnych we wdrażaniu i podnoszeniu jakości edukacji włączającej.
 

MKiDNS
 
Print Friendly, PDF & Email