Zagrali charytatywny koncert „Śląskie – Ukrainie”. Wydarzenie połączono z galą 10-lecia centrum badań i edukacji służb mundurowych

Zagrali charytatywny koncert „Śląskie – Ukrainie”. Wydarzenie połączono z galą 10-lecia centrum badań i edukacji służb mundurowych
Fot. Śląska Policja

W Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbył się uroczysty koncert charytatywny „Śląskie – Ukrainie” oraz gala jubileuszowa z okazji 10-lecia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych. Uroczystości przyświecał szczytny cel, jakim była zbiórka funduszy na rzecz objętej wojną Ukrainy. Wydarzenie zorganizowała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

Wtorkowej uroczystości przyświecał wyjątkowo szczytny cel – zbiórka funduszy dla obywateli Ukrainy. Za zgromadzone środki zostaną zakupione m.in. namioty, łóżka i koce, które trafią do zespołów interwencyjnych powołanych przez Rząd Ukrainy w ramach Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia do likwidacji skutków wojny. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.

Pierwszym z punktów gali było wręczenie odznaczeń państwowych, medali  oraz wyróżnień dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych Akademii WSB. Odznaczenia – w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczyła osobom wyróżnionym Magdalena Szewczuk-Szturc – Dyrektor Wydziału w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowani zostali za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Złotym Krzyżem Zasługi: prof. Marcin Lis, Srebrnym Krzyżem Zasługi: prof. Joanna Kurowska-Pysz, prof. Marek Sitarz i dr Krzysztof Wrana. Brązowym Krzyżem Zasługi: dr Krzysztof Czupryna, dr Mateusz Grzesiak, dr Grzegorz Kądzielawski, prof. Olga Nowotny-Czupryna, dr Magdalena Kot-Radojewska, prof. Robert Socha i Pan Paweł Urgacz.

Następnie w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli wręczył wicekurator Oświaty w Katowicach Dariusz Domański. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, dr Edyta Nowak-Żółty, prof. Jerzy Kochanowicz, prof. Ryszard Szynowski i dr Michał Szyszka.

Kolejnym punktem gali był wręczenie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Odznaki, w imieniu Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Jana Kawuloka, wręczył Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Dariusza Iskanin – Członek doraźnej Komisji „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali: prof. Joanna Kurowska-Pysz, prof. Eugenia Rostańska, prof. Marek Sitarz i prof. Marek Walancik.

Podczas uroczystości wręczono również wyróżnienia oraz statuetki „Superedukatora edukacji dla bezpieczeństwa” oraz „Edukatora dla bezpieczeństwa”. Laureatami tych prestiżowych nagród są osoby zaangażowane w działania na rzecz promowania otwartości na poznawanie i zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie postaw patriotycznych i budowanie przyjaznych relacji. Tytuł oraz statuetkę „Superedukatora edukacji dla bezpieczeństwa”, za profesjonalizm, umiędzynarodowienie, jakość i idę powszechności edukacji dla bezpieczeństwa, otrzymał Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Tytuł oraz statuetkę „Edukatora dla bezpieczeństwa”, za pasję edukacyjną na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa, rozwiązania ogólnopolskie w profilaktyce i zapobieganiu przestępczości, otrzymał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn.

Następnie szef śląskiego garnizonu Policji wręczył podziękowania i wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych gości, którzy swoją postawą i działaniem mieli wkład w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie śląskiego garnizonu Policji.

Na tym zakończyła się oficjalna część gali. Jednak głównym punktem wydarzenia był charytatywny koncert „Śląskie – Ukrainie”. Na deskach Filharmonii Śląskiej – miejscu wielu występów wybitnych artystów sceny krajowej i międzynarodowej – pojawili się muzycy Orkiestry komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Dołączyli do nich wspaniali artyści, którzy tego wieczoru występowali wraz z orkiestrą: Justyna Hubczyk-Piechota, Marcin Jajkiewicz oraz Michał Budzich. Artyści i policyjni muzycy wykonali wiele utworów, przenosząc uczestników gali w świat muzyki.

W trakcie koncertu lektor nawiązał do obecnej dramatycznej sytuacji na Ukrainie spowodowanej napaścią Rosji. 24 lutego 2022 roku oczy całego świata zostały skierowane na naszych wschodnich sąsiadów i ich bohaterską postawę obronną. Śląscy policjanci na czele ze wspaniałym muzykiem policyjnej orkiestry Pawłem Smorągiem przygotowali utwór „Obejmij mnie”. W trakcie jego wykonania wyświetlono teledysk obrazujący zaangażowanie służb, a także innych podmiotów, które wspierają ukraińskich uchodźców.

policja.pl
Print Friendly, PDF & Email