XX Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne Łazy 2022 rozpoczęte

XX Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne Łazy 2022 rozpoczęte
Fot. nadesłane

Już po raz XX Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (PSONI) Koło w Koszalinie zorganizowało Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne. W dniach 14-16 września 2022 r. w malowniczej, nadmorskiej miejscowości Łazy spotykają się poszukujące artystycznych wyzwań osoby z niepełnosprawnością intelektualną, uznani twórcy profesjonalni, których inspiruje oryginalna twórczość osób z niepełnosprawnościami, opiekunowie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz członkowie stowarzyszeń z całej Polski.

Nadrzędnym celem wydarzenia jest rozwijanie i promowanie twórczej aktywności osób z niepełnosprawnością, zapoznanie ich z różnymi metodami wyrażania uczuć poprzez sztukę. Organizatorzy za pomocą zaplanowanych działań chcą zwiększyć świadomość ludzi spoza środowiska bezpośrednio zaangażowanego w problematykę niepełnosprawności, a przez to skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji tychże osób w oparciu o Deklarację Praw Człowieka i Deklarację Madrycką, przyjęte przez wszystkie kraje europejskie.

– W otoczeniu pełnym artystycznych inspiracji od 20 lat rozkwita twórczość osób z niepełnosprawnościami. Szczególnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jest to element wzmacniający, podnoszący poczucie godności i przynależnośći społecznej, niejednokrotnie dynamizujący dalszy rozwój. Wspólne artystyczne tworzenie obniża poziom stereotypów i uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnością, bo oto okazuje się, że każdy może mieć własny styl, zainteresowania, wyobraźnię i talent. Zetknięcie się z innym artystą daje osobom z niepełnosprawnością okazję do poszerzenia swojej wiedzy na temat szeroko pojętej sztuki, możliwość nieskrępowanej ekspresji, wyrażania siebie, a dodatkowo jest nieocenionym narzędziem terapeutycznym – mówi Izabela Stec, Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Koszalinie.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Koszalinie po raz XX organizuje warsztaty integracyjno – artystyczne, które swoją rangą z roku na rok przyciągają coraz więcej artystów z całego kraju.

Wydarzenie ma charakter integracyjny i skierowany jest do artystów z całej Polski. Organizatorzy spodziewają się udziału nieprofesjonalnych Twórców – osób z niepełnosprawnością intelektualną jak również uznanych artystów na arenie ogólnopolskiej.

Podczas trzydniowego wydarzenia, na uczestników czeka szereg warsztatów (m.in. filmowe, taneczne, rękodzielnicze, udzielania pierwszej pomocy, fotograficzne, relaksacyjne, fryzjerskie) jak również „kino na leżakach”, kolorowy pochód, dyskoteka czy piknik integracyjny.

– Konstytutywnym przesłaniem, jakie przyświeca wydarzeniu, jest komunikacja współistnienia osób sprawnych i tych z niepełnosprawnościami, których łączy podobna wrażliwość na piękno i postrzeganie rzeczywistości poprzez sztukę. Sztuka jest bowiem materią bez barier, nie wartościuje twórców ze względu na pełnosprawność czy też niepełnosprawność – podsumowuje Stec.

RAZEM Z TOBĄ JEST PATRONEM MEDIALNYM TEGO WYDARZENIA

Print Friendly, PDF & Email