Wystawa: Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Wystawa: Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego
Fot. Adminstrator


Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956 to tytuł plenerowej wystawy, którą od  13 sierpnia będzie można oglądać na placu przy Katedrze we Fromborku do 30 sierpnia. Oficjalnego otwarcia  dokona prezes Instytutu Pamięci Narodowej  dr Łukasz Kamiński.

Autorką wystawy jest Renata Gieszczyńska z pionu edukacyjno-naukowego Delegatury IPN w Olsztynie. Premiera ekspozycji miała miejsce 28 października ubiegłego roku w Warszawie. Teraz, dzięki wspólnej inicjatywie IPN oraz Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, również mieszkańcy Warmii, będą mieli okazję poznać pochodzące ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego w Warszawie, IPN oraz księży Marianów, zdjęcia i fragmenty zapisków więziennych, które dokumentują okres uwięzienia kard. Wyszyńskiego.

Frombork, to przepięknie położone miasteczko nad Zalewem Wiślanym, uroku dodają mu Wzgórze Katedralne i pamiątki związane z żyjącym tam kilkaset lat temu Mikołajem Kopernikiem. Trzeba jednak pamiętać, że historię Wzgórza Katedralnego tworzy nie tylko jeden z najwybitniejszych uczonych nowożytnej Europy kanonik katedralny Mikołaj Kopernik. Ziemia  warmińska od połowy XIII wieku jest nierozerwalnie związane z historią kościoła. Na przestrzeni wieków przebywały tu dziesiątki wybitnych ludzi zasłużonych dla kościoła powszechnego, czy ojczyzny.

Od października 2009 istnieje tu Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, które angażuje się w ważne wydarzeniach społeczne i kulturalne. Jest to o tyle istotne, że nie wszystkie diecezje w Polsce posiadają własne muzea diecezjalne. Siedzibą Muzeum jest Olsztyn, miejscem ekspozycji są pomieszczenia dawnego Pałacu Biskupiego na Wzgórzu Katedralnym. Poprzez swoją działalność Muzeum uczestniczy w przepisywaniu historii, dostarcza narzędzi do jej poznania.

W najbliższym czasie, dzięki inicjatywie tego stosunkowo jeszcze młodego, ale już mającego na swoim koncie udane projekty Muzeum, również mieszkańcy Fromborka i okolic mają możliwość poznania fragmentów wielkiej spuścizny, jaką zostawił Prymas Wyszyński, który dzięki swoim zasługom dla Kościoła i Ojczyzny został nazwany Prymasem Tysiąclecia. Zdaniem Prezesa IPN Więzienne lata dokumentują kluczowy dla zrozumienia  jego osoby okres życia.

Według organizatorów ekspozycji, aresztowanie Prymasa Wyszyńskiego 25 września 1953 roku było apogeum walki władz komunistycznych z Kościołem katolickim. Aż do roku 1956 internowany Prymas przebywał kolejno w: Rywałdzie, Stoczku Warmińskim (Klasztornym), Prudniku Śląskim i Komańczy.
W październiku 1956 r. w wyniku „odwilży” nastąpiło uwolnienie Prymasa.

Kard. Stefan Wyszyński przez 32 lata – od 1948 roku – stał na czele Kościoła katolickiego w Polsce. Bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu wobec komunistycznych represji. Na krótko przed aresztowaniem 1953 roku wypowiedział swoje słynne „non possumus”, gdy rząd zdecydował się  na jawną ingerencję w wewnętrzne życie Kościoła i w zasady obsadzania stanowisk kościelnych.

Prymas Wyszyński brał udział we wszystkich wydarzeniach powojennej Polski, wspierając naród szczególnie w chwilach ważnych, przełomowych i dramatycznych, których tak wiele było w PRL-owskiej historii Polski.

Zorganizowana pod patronatem Muzeum Archidiecezji Warmińskiej plenerowa wystawa jest ciekawą alternatywą na ostatnie dni wakacji – mówi ks. Jacek Wojtkowski, dyrektor Muzeum – pozwala zwiedzającym odbyć podróż w przeszłość i lepiej poznać i zrozumieć historię Prymasa Tysiąclecia, może też i Polski. Przy okazji wystawy można również zwiedzić najważniejszą świątynię Warmii – katedrę, w której po otwarciu wystawy zostanie odprawiona msza św., której przewodniczyć będzie biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej i prepozyt Warmińskiej Kapituły Katedralnej, ks. Bp dr Jacek Jezierski.
  Justyna Kruszewska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8334

Print Friendly, PDF & Email