Wyróżniono elbląskich pracowników socjalnych

44 pracowników z elbląskich placówek pomocy społecznej tj. z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz ośrodków wsparcia zostało nagrodzonych w roku 2010 przez Prezydenta Elbląga, z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego.
21 listopada ustanowiony został Dniem Pracownika Socjalnego ustawą o pomocy społecznej. Dzień ten jest szczególnym dniem nie tylko dla pracowników socjalnych, ale także dla wszystkich osób związanych z elbląską pomocą społeczną – pracowników jednostek samorządowych, niepublicznych, oraz wielu organizacji pozarządowych. Jest to dzień, w którym podkreśla się rolę i znaczenie pracowników służb społecznych.

W naszym mieście dzień ten jest obchodzony jako święto pomocy społecznej, podczas którego wyróżnieni zostają pracownicy socjalni oraz pracownicy z placówek udzielających wsparcia ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

Wyróżnienia przyznawane są w podziękowaniu za rok ciężkiej i ofiarnej pracy na rzecz innych ludzi, za ofiarny trud włożony w służbę na rzecz społeczności naszego miasta, za zapewnienie jego mieszkańcom właściwej, troskliwej pomocy oraz za okazaną im życzliwość i serdeczność.

Wyróżnione osoby:

Osoby kierujące placówkami pomocy społecznej:
1. s. Teresa Toporowska– Kierownik Domu dla Bezdomnych
2. Pani Joanna Wasielewska – Dyrektor Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
3. s. Teresa Więcek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8
4. Pani Mirosława Grochalska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
5. Pan Marek Gulda – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  „Niezapominajka”
6. s. Elżbieta Dąbrowska – Kierownik Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
7. Pani Krystyna Grzybicka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c
8. Pani Barbara Nalińska – Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Wyróżnieni pracownicy:

Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Mirosława Marjańska – z-ca dyrektora
Beata Kulesza – k-nik Działu
Joanna Stachowicz – pracownik socjalny
Anna Siemaszko – k-nik zespołu pracy socjalnej
Urszula Borkowska – starszy specjalista
Agnieszka Nalborska – pracownik socjalny
Halina Markowska – k-nik Działu
Iwona Kondrak – inspektor
Dorota Kowalska – specjalista pracy socjalnej
Sabina Pokrzywińska – inspektor
Małgorzata Taraszkiewicz – starszy pracownik socjalny
Stanisława Machnik – starszy pracownik socjalny
Małgorzata Borzęcka – starszy pracownik socjalny
Izabela Sarnowska – inspektor
Marcin Bielecki – radca prawny
Z Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” przy ul. Toruńskiej 17:

Teresa Korba – kierownik sekcji opiekuńczo – terapeutycznej
Joanna Gąsior – brygadzista zespołu
Małgorzata Monarcha – magazynier
Mirosława Bitel – ogrodnik
Lidia Kwiatkowska – brygadzista

Z Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Chrobrego 4:

Marta Adamska – wychowawca
Teresa Borecka – pracownik obsługi
Małgorzata Bilewicz – wychowawca
Łukasz Fekieta – wychowawca
Gracjan Kresimon – kierowca
Sławomir Mizerski – wychowawca
Renata Sobczyńska – wychowawca
Katarzyna Wondzyńska – szef kuchni

Z Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pułaskiego 1c:

Małgorzata Świercz – terapeuta zajęciowy
Karolina Hołody – technik fizjoterapii
Dorota Pliszczyńska – pielęgniarka
Dorota Dragan – pielęgniarka neuropsychiatryczna

Z Domu dla Bezdomnych przy ul. Nowodworskiej 49:

Ewa Kołodziejek – gł. księgowa
Z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8

s. Stanisława Śleszyńska – kucharz
Barbara Kopka – opiekun
Z Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Mazurskiej 6:

Katarzyna Buć – intendent– magazynier
  Oprac. AŚ Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 6206

Print Friendly, PDF & Email