Wynajmujesz w sezonie letnim jacht? Pamiętaj o podatku

Wynajmujesz w sezonie letnim jacht? Pamiętaj o podatku
Fot. nadesłane

W związku z rozpoczynającym się sezonem letnim Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu przypomina wynajmującym jachty, łodzie, kajaki o obowiązkach podatkowych wynikających z powyższego faktu.

Rozliczając się z najmu można wybrać:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych (17%, 32%)- stosowane prywatnie lub założonego w tym celu przedsiębiorstwa,
  • rozliczanie najmu w ramach założonej firmy i opodatkowanie go liniowo podatkiem wg stawki 19%,
  • ryczałt ewidencjonowany (8,5% a po przekroczeniu 100 tys. zł 12,5%)- stosowany prywatnie.

W przypadku standardowych zasad, Przedsiębiorca opodatkuje dochód osiągnięty w roku podatkowym, zatem różnicę między przychodem (kwotą uzyskaną od najemców) a kosztami jego uzyskania poniesionymi w danym roku. Jeżeli koszty przekraczają wartość przychodu, rozliczeniu podlega strata z najmu, którą możesz odpisywać od przychodu w następnych 5 latach podatkowych, w stopniu nie większym niż 50% tej straty rocznie. Gdy Przedsiębiorca rozlicza się ryczałtem ewidencjonowanym, opodatkowaniu podlega przychód. Nie rozlicza się kosztów uzyskania przychodów. Niższa jednak pozostaje stawka podatku, niż stawka stosowana dla dochodu opodatkowanego według skali podatkowej.

Jeżeli zarabiacie wynajmując jachty, łodzie, kajaki musicie rozliczać samodzielnie podatek nie tylko na koniec roku, ale również w trakcie roku podatkowego wpłacając zaliczki. Zaliczki z najmu prywatnego przedsiębiorca nalicza i wpłaca w systemie miesięcznym. Nie można robić tego wyłącznie na koniec roku lub co kwartał. Nie ma również obowiązku rozliczania zaliczek na deklaracji bądź innym formularzu.

Przedsiębiorca powinien prowadzić własną uproszczoną księgowość najmu, powinien zbierać dokumenty z podziałem co najmniej na poszczególne lata. Ułatwi to prawidłowe rozliczanie zaliczek. Zaliczkę należy wpłacić poczynając od miesiąca, w którym dochody z najmu przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku.

Print Friendly, PDF & Email