Wykaz OPP uprawnionych do 1% za 2021 rok

Wykaz OPP uprawnionych do 1% za 2021 rok
Fot. archiwum redakcji

9 104 organizacje pożytku publicznego znalazły się w zestawieniu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok w 2022 roku.  Wykaz opublikował Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

Jak czytamy na stronie Narodowego Instytutu Wolności, zestawienie zostało przygotowane na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz informacji z bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego na temat terminowego wywiązania się przez organizacje z obowiązku sprawozdawczego za 2020 rok.

Wykaz zawiera 9 104 organizacje pożytku publicznego:

  • które mają status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2021 roku,
  • w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • które w terminie zamieściły sprawozdania za 2020 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego,
  • które po terminie zamieściły sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego, ale wykazały, że to spóźnienie nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.

Wykaz znajduje się TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email