Wyjątkowy doktorat na Politechnice Wrocławskiej

Wyjątkowy doktorat na Politechnice Wrocławskiej
Fot. nadesłane

Studia skończył w 1973 roku, kolejnym krokiem miał być stopień doktora, ale ostatecznie to marzenie udało się spełnić dopiero teraz. Tadeusz Sawicki w wieku 73 lat obronił właśnie doktorat na Wydziale Mechanicznym.

„Metoda minimalizacji luzu międzyzębnego w napędach zębatkowych” to tytuł pracy doktorskiej, którą pod opieką dr. hab. inż. Przemysława Moczko, prof. uczelni napisał Tadeusz Sawicki.

Skupił się w niej na znalezieniu rozwiązania konstrukcyjnego typu drugi zębnik dla obrabiarki. Ma ono pozwolić na eliminacje luzu międzyzębnego i jednocześnie umożliwić jego wmontowanie do korpusu obrabiarki. Pierwszy zębnik zamocowany jest sztywno w przekładni zębatej, natomiast drugi jest wmontowany wahliwie i dociągany siłami do zębów listwy zębatej. Wyniki swoich badań zaprezentował 14 grudnia podczas publicznej obrony doktoratu na Wydziale Mechanicznym.

– O doktoracie marzyłem już w trakcie studiów, cztery lata po ich ukończeniu opublikowałem nawet artykuł w magazynie naukowo-technicznym „Mechanik” – mówi dr inż. Tadeusz Sawicki. – Niestety zawirowania życiowe sprawiły, że nie udało mi się tego dokonać. Aż do teraz.

Przez kolejne niemal 50 lat Tadeusz Sawicki pracował w przemyśle wykonując prace projektowe i wdrożeniowe, również przy współpracy z Politechniką Wrocławską. Jest autorem trzech patentów. Publikował również w takich wydawnictwach jak: „Mechanik”, „Napędy i Sterowanie” oraz w Wydawnictwie Politechniki Krakowskiej (w sumie posiada osiem publikacji). W 2019 r. zwrócił się do prof. Przemysława Moczko z prośbą o podjęcie się roli promotora jego pracy doktorskiej. – Miałem już przyjemność blisko z nim współpracować, gdy byłem zatrudniony w firmie APC Presmet w Opolu, stąd mój wybór – argumentuje dr Sawicki, który zdecydował się na postępowanie doktorskie w trybie eksternistycznym.

– Doktorat to zwieńczenie mojej kariery zawodowej, podczas której udało mi się stworzyć autorskie rozwiązania szeregu problemów technicznych oraz związane z nimi patenty – wyjaśnia dr Tadeusz Sawicki.

W trakcie obrony dr Sawicki mógł liczyć na wsparcie rodziny oraz licznego grona swoich kolegów i koleżanek, absolwentów Wydziału Mechanicznego z rocznika 1973, z którymi za rok będzie obchodził jubileusz 50-lecia ukończenia studiów na PWr.

Tadeusz Sawicki  urodził się w 1949 r. w Borowie. W 1968 r. rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym PWr. Ukończył je z wyróżnieniem w 1973 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie mechaniki, specjalność obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn. W latach 1974-1986 pracował również jako nauczyciel w Technikum Mechanicznym w Ziębicach. W swoim dorobku posiada także tytuł Rzeczoznawcy SIMP w specjalizacji 409 – napędy. Interesuje się teatrem, filmem i sportem. Przez 10 lat uczył się też tańca w szkole w Opolu.

Oficjalnie stopień doktora Tadeusz Sawicki otrzyma 20 grudnia podczas posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna.

Andrzej Charytoniuk
Print Friendly, PDF & Email