Wspólne działania na rzecz dostępności w kulturze

Wspólne działania na rzecz dostępności w kulturze
Fot. lublin.eu

18 sierpnia br. w Lublinie rozpoczęła działalność Komisja Dialogu Obywatelskiego do spraw dostępności do kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Nowo powołana komisja będzie dbała o zapewnienie dostępności oferty kulturalnej Lublina osobom z niepełnosprawnościami. Jej powstanie jest wspólną inicjatywą miasta i lubelskich organizacji pozarządowych.

Komisja ma charakter opiniodawczy, inicjatywny i doradczy. Może inicjować, konsultować i współtworzyć dokumenty i akty prawne kształtujące politykę Miasta w zakresie dostępności kultury dla osób niepełnosprawnościami. Będzie się zajmować zapewnieniem dostępności oferty kulturalnej Lublina dla osób ze szczególnymi potrzebami. Podejmować będzie także działania wspomagające organizacje pozarządowe we wdrożeniu ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Polem jej działań ma być również koordynacja współpracy organizacji pozarządowych oraz Miasta w kwestii wypracowania standardów dostępnej kultury w Lublinie.

Podczas pierwszego posiedzenia podpisane zostało porozumienie Miasta Lublin ze Stowarzyszeniem „Otwieracz”, dotyczące współpracy przy realizacji projektu „Standardy dostępności kultury – wspólna sprawa”. Celem podpisanego porozumienia jest stworzenie standardów dostępności kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami w Lublinie. Stowarzyszenie „Otwieracz” pozyskało środki na realizację projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

– Opracowanie standardów poprzedzimy przeprowadzeniem badania potrzeb odbiorców ze szczególnymi potrzebami. Standardy dostępności zostaną wypracowane w ciągu dziesięciu 4-godzinnych otwartych tematycznych spotkań w pierwszej połowie 2022 r. Zwieńczeniem podjętych przez nas prac będzie otwarte spotkanie podsumowujące proces. Wypracowane standardy zostaną przekazane do 30 września przyszłego roku władzom Lublina w celu ich dalszego procedowania – mówi Wojciech Góra, Prezes Stowarzyszenia „Otwieracz”.

Samorząd Lublina od dłuższego czasu prowadzi działania mające na celu zwiększenie dostępności do kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

– Pracujemy wspólnie z miejskimi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Coraz więcej wydarzeń jest w pełni dostępnych, ale przed nami jeszcze dużo do zrobienia. Wszyscy organizatorzy życia kulturalnego stoją obecnie przed wyzwaniami, jakie nakłada na nich ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Nie chcemy, by sami mierzyli się z tymi problemami, szukamy więc różnych możliwości wsparcia ich w tych działaniach – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Źródło: lublin.eu
Print Friendly, PDF & Email