Wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnością w Gdańsku

Wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnością w Gdańsku
Fot. pixabay.com

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przypomina, że gdańszczanki i gdańszczanie z niepełnosprawnością mogą skorzystać z dofinansowań z programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku.

Obecnie pomoc obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Wsparcie dotyczy m.in. likwidacji utrudnień transportowych, w poruszaniu się oraz w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Gdańszczanki i gdańszczanie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu mogą np. otrzymać pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Z kolei osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu wzroku otrzymają wsparcie w nabyciu sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania. Dla osób ze stopniem niepełnosprawności w „Aktywnym samorządzie” przewidziano np. dofinansowanie do zakupu nowoczesnej protezy kończyny.

– To przydatne, bardzo konkretne wsparcie – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR. – Środki na realizację programu „Aktywny samorząd” pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o tegorocznej ofercie programu są dostępne m.in. na portalu PFRON.

Gdańszczanko, gdańszczaninie, aplikujcie o pomoc elektronicznie

Elektroniczne wnioski o wsparcie w ramach „Aktywnego samorządu” 2022 r. można składać do gdańskiego MOPR poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia. To bezpieczna i wygodna forma załatwienia formalności.

Istnieje możliwość złożenia wniosku osobiście w Wydziale Integracji i Rehabilitacji MOPR lub drogą pocztową. 

Uwaga! Od poniedziałku, 16 maja Wydział mieścić się będzie w budynku przy ul. K. Leczkowa 1A, 80–432 w Gdańsku, tel.: 58 320 53 40. Lokalizacja przy ul. Dyrekcyjnej 5 będzie już nieaktualna.

Print Friendly, PDF & Email