Wrocławski Uniwersytet Medyczny najlepszym uniwersytetem w Polsce w World University Rankings

Wrocławski Uniwersytet Medyczny najlepszym uniwersytetem w Polsce w World University Rankings
Fot. Materiały Uniwersytetu Medycznego

Do światowego rankingu World University Rankings 2023 zakwalifikowano 32 polskie uczelnie. Wrocławskiemu Uniwersytetowi Medycznemu udało się to po raz pierwszy i od razu został sklasyfikowany w grupie 351–400. To najwyższa nota wśród polskich uczelni. Na taki wynik wpływ miały cytowania, transfer wiedzy i umiędzynarodowienie.

Jakie kryteria wzięli pod uwagę twórcy rankingu

THE WUR to jeden z najważniejszych rankingów oceniających uczelnie wyższe. W tym roku pod uwagę wzięto 1 799 uczelni ze 104 krajów i regionów. Twórcy rankingu oceniali 13 wskaźników, które mierzą wydajność instytucji w takich obszarach jak:

  • nauczanie (np. reputacja i stosunek liczby pracowników naukowych do liczby studentów);
  • badania (np. wydajność badań, dochód z badań);
  • liczba cytowań;
  • umiędzynarodowienie (np. stosunek studentów zagranicznych i poziom współpracy międzynarodowej);
  • wpływ na rozwój przemysłu.

O sukcesie Uniwersytetu Medycznego przeważyły punkty za liczbę i jakość cytowań oraz transfer wiedzy i umiędzynarodowienie.

Polskie uczelnie w światowym rankingu uniwersytetów

Na dalszych pozycjach w rankingu z polskich uczelni znalazły się m.in.:

  • na pozycji 601–800: Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
  • na pozycji 801–1000: Uniwersytet Medyczny w Gdańsku i Uniwersytet Warszawski;
  • na pozycja 1001–1200: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Cały ranking dostępny jest TUTAJ.

Print Friendly, PDF & Email