Wózki o napędzie elektrycznym z dofinansowaniem

Wózki o napędzie elektrycznym z dofinansowaniem
Fot. Adminstrator

Po pięciu latach PFRON przywraca dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu otrzymają na ten cel do 10 tys. złotych. Całkowite dotacje w 2019 roku wyniosą około 20 mln złotych.

– Jestem przekonany, że rozszerzenie programu PFRON o możliwości dofinansowania zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego jest odpowiedzią na wyzwanie nowoczesności w zakresie wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych, a tym samym doskonale uzupełnia szeroki zakres działań w ramach programu Dostępność Plus i wpisuje się w postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – mówił podczas briefingu pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarz stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.

– Decyzję o ponownym uruchomieniu pomocy w zakupie wózka elektrycznego podjęliśmy w związku z intensywnie zgłaszanymi w trakcie konsultacji publicznych potrzebami osób niepełnosprawnych – wyjaśniła prezes Marlena Maląg.

Przywrócenie dofinansowania to poszerzenie oferty, która kierowana jest do osób mających problem w samodzielnym przemieszczaniu się. Likwidowanie barier, które powstają poprzez ograniczenie mobilności, to sprawa kluczowa w przypadku podejmowania aktywności społecznej i zawodowej przez te osoby.

– Dofinansowania na zakup wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym realizowane są w ramach naszego programu za pośrednictwem samorządów. Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł – zaznaczyła Marlena Maląg, prezes zarządu PFRON.

Z pomocy mogą skorzystać zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy nie mogą samodzielnie poruszać się na wózku o napędzie ręcznym. Osoby starsze muszą posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, natomiast dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności. Osoby niezatrudnione oraz nieuczące się powinny zadbać o to, by we wniosku znalazła się opinia eksperta, która potwierdzi zdolność do podjęcia pracy lub nauki dzięki udzielonemu wsparciu. W przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny, warunkiem jest zatrudnienie.

Aby uzyskać dofinansowanie, należy najpierw złożyć wniosek w powiatowych lub miejskich centrach pomocy rodzinie albo w Systemie Obsługi Wsparcia finansowego przez PFRON (SOW).

Wsparcie na zakup wózków o napędzie elektrycznym udzielane jest w ramach programu „Aktywny Samorząd”. To jeden z ważniejszych programów, które Fundusz realizuje we współpracy z samorządami – na jego realizację PFRON przeznaczył prawie 172 mln zł. Celem jest wydajniejszy model polityki społecznej osób niepełnosprawnych oraz możliwość aktywniejszego włączania się struktur lokalnych w działania rehabilitacji społecznej. Wsparcie w programie dotyczy likwidacji barier, które ograniczają osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie społeczne i zawodowe.

Maksymalna kwota, którą uzyskać można dzięki dofinansowaniu, to 10 tys. złotych, przy minimalnym wkładzie własnym w wysokości 10 proc. ceny brutto wózka.

Oprac. Magdalena Wójcik
Źródło: PFRON
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email