Wnioski o Nagrody Prezydenta

Wnioski o Nagrody Prezydenta
Fot. nadesłane

Wzorem lat ubiegłych Prezydent Witold Wróblewski zaprasza do składania wniosków na kandydatów do Nagrody Prezydenta Elbląga. Wnioski można składać do 15 listopada.

Nagroda Prezydenta Elbląga – indywidualna lub grupowa – stanowi wyraz uznania za szczególne działania podejmowane na rzecz Elbląga i jego mieszkańców.

Przyznawana jest za okres mijającego roku kalendarzowego lub za całokształt działalności w jednej z kategorii: przedsiębiorczość i innowacje; działalność oświatowa i naukowa; ochrona zdrowia; kultura i sztuka; sport i turystyka; działalność ekologiczna; działalność społeczna oraz  kategoria inne.

Szczegółowy regulamin określający tryb i zasady przyznawania Nagrody Prezydenta Elbląga oraz wzór wniosku dostępne są  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu. Więcej informacji można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 55 239 34 65 lub drogą mailową pod adresem dpkit@umelblag.pl.

Wnioski należy złożyć w wersji papierowej w Departamencie Promocji, Kultury i Turystyki, przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu  oraz przesłać drogą elektroniczną w formacie do edycji na adres: dpkit@umelblag.pl w terminie do 15 listopada br.

Organizatorzy czekają na propozycje osób/instytucji, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju miasta.

Wniosek do pobrania TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email