Włocławek: Szkolenie dla psychologów i pedagogów

Włocławek: Szkolenie dla psychologów i pedagogów
Fot. SHVETS production / Pexels

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu o tym, jak wspierać dzieci i młodzież z samouszkodzeniami i zachowaniami samobójczymi.

Zapisy i informacje: tel. 54 232 59 18

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Samouszkodzenia i zachowania samobójcze należą do bezpośrednich zachowań autodestrukcyjnych i niestety stają się coraz bardziej rozpowszechnione wśród dzieci i młodzieży.

Według statystyk udostępnionych przez Komendę Główną Policji w 2021 i 2022 roku nastąpił gwałtowny wzrost zachowań samobójczych (samobójstw i prób samobójczych) wśród dzieci i młodzieży.

W poprzednim roku m.in. nastąpił nagły wzrost, jeśli chodzi o samobójstwa dzieci w wieku od 7 do 12 lat, przybywa również prób samobójczych wśród najmłodszych – jest ich 2,5 razy więcej niż w 2020 roku. W samym 2022 roku na swoje życie targnęło się 2 093 osób do 18. roku życia, w tym 85 dzieci młodszych niż 13 lat.

Z analizy statystyk telefonu zaufania 116 111, przeprowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że wskaźnik samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży wzrósł o ponad 130% w ciągu ostatnich siedmiu lat.

Nie tylko te statystyki wskazują na konieczność wsparcia i pomocy młodym ludziom m.in. w identyfikacji i wyrażaniu swoich emocji.

Szkolenie przeprowadzi Pani Ewelina Nęcka – psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

UM Włocławek
Print Friendly, PDF & Email