Włocławek: Standardy ochrony małoletnich – bezpłatne szkolenie w Centrum Organizacji Pozarządowych

Włocławek: Standardy ochrony małoletnich – bezpłatne szkolenie w Centrum Organizacji Pozarządowych
Fot. Vika Glitter/pexels.com

Urząd Miasta Włocławek wraz z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zapraszają organizacje pozarządowe prowadzące zajęcia z dziećmi (kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje i inne) na bezpłatne szkolenie dotyczące wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

Szkolenie odbędzie się 3 czerwca 2024 roku o godzinie 12:00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a.

Czym są standardy ochrony małoletnich (zwane inaczej standardami ochrony dzieci)?

To zbiór zasad, które stawiają ochronę dziecka w centrum działań i wartości organizacji i tym samym pomagają tworzyć bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne środowisko we wszystkich podmiotach działających na rzecz dzieci. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zarówno organy zarządzające takimi placówkami, jak i organizatorzy tego rodzaju działalności mają obowiązek wdrożyć standardy dostosowane do charakteru i rodzaju podmiotu lub prowadzonej działalności.

Szkolenie to jest niezbędne dla każdego profesjonalisty, który pragnie przyczynić się do tworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska dla najmłodszych. Umożliwi ono zgłębienie nowych przepisów, ale także stanie się miejscem do dyskusji o najlepszych praktykach ochrony dzieci.

Pełna informacja na ten temat: www.facebook.com.

UM Włocławek
Print Friendly, PDF & Email