Włocławek: Stalowe Anioły dla działaczy społecznych – wnioski do 30 września

Włocławek: Stalowe Anioły dla działaczy społecznych – wnioski do 30 września
Mat. prasowe

Najbardziej zaangażowani, rzetelni i twórczy w dziedzinie pomocy społecznej zostaną po raz szesnasty uhonorowani nagrodami zarządu województwa. Stalowymi Aniołami. Wyróżnione zostaną zarówno osoby indywidualne jak i zespoły.

Wnioski w ramach tegorocznej edycji konkursu można składać do 30 września.

Poprzez konkurs promowane są najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w dziedzinie pomocy społecznej, nowatorskie podejścia i rzetelność pracowników oraz wolontariuszy placówek i programy opieki społecznej.

Kandydatów mogą zgłaszać laureaci poprzednich edycji konkursu oraz przedstawiciele: organów administracji rządowej i samorządowej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego: telefon (0 56) 652 18 61, e-mail: m.lesniewska@kujawsko-pomorskie.pl.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku nagrodę indywidualną otrzymała Monika Michalak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Szczegółowe informacje opublikowane są pod adresem: kujawsko-pomorskie.pl

Print Friendly, PDF & Email