Włocławek: 1 listopada będzie dostępna usługa "door-to-door" dla osób potrzebujących wsparcia

Włocławek: 1 listopada będzie dostępna usługa "door-to-door" dla osób potrzebujących wsparcia
Fot. mat. prasowe

W dniu „Wszystkich Świętych”, tj. 1 listopada 2023 roku w godz. od 7:00 do 21:00 będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych usług transportowych door-to-door.

W sprawie transportu można kontaktować się na trzy sposoby:

  • telefonicznie 531 053 099,
  • poprzez adres mailowy: przejazd@mopr.wloclawek.pl 
  • lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku: ul. Ogniowa 8/10.

Użytkownikami usługi transportowej door-to-door są mieszkańcy Miasta Włocławek w wieku 18 lat i więcej z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, w tym w szczególności:

  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
  • osoby z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się, nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • osoby w wieku senioralnym 60+ z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

***

Projekt grantowy nr 00154/DTD/I/2020 realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku w ramach ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla jednostek samorządu terytorialnego projektu pn. ,,Usługi indywidualnego transportu door–to–door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
UM Włocławek
Print Friendly, PDF & Email