Wirtualna Regioteka – gościem BE będzie prof. dr hab. Rafał Kubicki

Wirtualna Regioteka – gościem BE będzie prof. dr hab. Rafał Kubicki
Fot. mat. prasowe

W czwartek, 8 lipca, o godz. 17:00 Biblioteka Elbląska zaprasza na spotkanie online z prof. dr hab. Rafałem Kubickim poświęcone dziejom szpitalnictwa na Pomorzu od średniowiecza do czasów nowożytnych. Pretekstem do dyskusji w cyklu „Wirtualna Regioteka” jest dopiero co wydany XI tom Studiów Historica Gedanensia „Od hospitale do szpitala”. Rozmowę na Facebooku Biblioteki Elbląskiej poprowadzi Radosław Kubus z Regioteki.

„Doświadczenie choroby i starości towarzyszy człowiekowi od zawsze. Reakcją na nie stało się z czasem powoływanie instytucji, które miały wspomóc lub zastąpić opiekę nad osobami chorymi i starymi, realizowaną zazwyczaj w kręgu rodziny. W warunkach Europy wczesnośredniowiecznej nowy impuls tym działaniom nadało chrześcijaństwo, które objęło nakazem troski i opieki także obcych, w tym przede wszystkim pielgrzymów. (…) W realiach średniowiecznej Europy szpital służył bardziej opiece nad osobami starymi niż leczeniu chorych. (…) W nowożytnej Europie na funkcjonowanie szpitalnictwa silnie oddziaływały podziały konfesyjne, które zatarły się dopiero w drugiej połowie XIX w., wraz z powstaniem państwowej opieki zdrowotnej. Kolejnym etapem rozwoju szpitalnictwa w Europie było w krajach wysokorozwiniętych działających z różnym skutkiem powszechnych systemów opieki zdrowotnej. Równolegle dokonywał się postęp wiedzy medycznej, a lekarzy kształcono na uniwersytetach i w związanych z nimi szpitalach klinicznych.” (Ze wstępu profesora Rafała Kubickiego)

Prof. dr hab. Rafał Kubicki to historyk, mediewista, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza). Zainteresowania badawcze koncentruje na dziejach monastycyzmu, historii społeczno-gospodarczej władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach, mieszczaństwie poźnośrednioweicznym oraz strukturach wiejskich w średniowieczu i okresie nowożytnym. Autor licznych artykułów i monografii. Tylko w ostatnich dwóch latach ukazały się aż dwie monografie prof. Kubickiego, tj. Testamenty elbląskie. Studium z dziejów miasta i jego mieszkańców w późnym średniowieczu, Gdańsk 2020 oraz Prussia Monastica. Studia z dziejów zakonów w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich (od XIII do połowy XIX w.), Gdańsk 2021.

Print Friendly, PDF & Email