Więźniowie zbudują ścieżkę sensoryczną

Więźniowie zbudują ścieżkę sensoryczną
Fot. pixabay.com

Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej rozpoczęła współpracę z Zakładem Karnym w Zabrzu. Dzięki niej osadzeni będą mogli zobaczyć na czym polega praca w szkole specjalnej z dziećmi o różnym stopniu niepełnoprawności.

Wspólne działania szkolnego personelu i jednostki penitencjarnej mają zaowocować powstaniem ścieżki sensorycznej na terenie szkolnym, zktórej każdego dnia będą mogli korzystać podopieczni placówki.

Szkoła Podstawowa nr12 Specjalna oraz utworzone w 2012 roku oddziały przedszkolne tworzy placówkę edukacyjno-terapeutyczną, skierowaną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu: umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 3 do 25 lat oraz dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jak i innymi zaburzeniami.

Oprac. AG, sw.gov.pl
Print Friendly, PDF & Email