Wielkie jeziora i przyrodolecznictwo – kolejne inwestycje na Warmii i Mazurach

Wielkie jeziora i przyrodolecznictwo – kolejne inwestycje na Warmii i Mazurach
Fot. nadesłane

Dwie kolejne, istotne z punktu widzenia rozwoju regionu umowy, zostały zawarte w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Jedna dotyczy budowy zakładu przyrodoleczniczego w Nowej Wsi Iławeckiej, a druga jest częścią wielkiej inwestycji na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, największej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt w Nowej Wsi Iławeckiej obejmuje budowę zakładu przyrodoleczniczego wraz z basenem rehabilitacyjnym, promenad uzdrowiskowych i infrastruktury technicznej, wchodzącej w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy.  W ramach przedsięwzięcia zaprojektowany został budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony wraz z częścią techniczną, przeznaczony na cele uzdrowiskowe, komponujący się z powstającym zespołem pawilonów i tężni solankowych, stanowiąc niezbędne uzupełnienie powstającej infrastruktury leczniczej. Wartość tego projektu wynosi 21,5 mln zł, a dofinansowanie z funduszy unijnych to ponad 18 mln zł. Umowę podpisali marszałek Gustaw Marek Brzezin, wicemarszałek Miron Sycz, wójt gminy Górowo Iławeckie Bożena Olszewska-Świtaj i skarbnik gminy Danuta Nowosad.

– Kto wie, być może działalność uzdrowiskowa stanie się w przyszłości naszą czwartą inteligentną specjalizacją regionu, po żywności wysokiej jakości, drewnie i meblarstwie oraz ekonomii wody – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Wierzę, że inwestycja w Nowej Wsi Iławeckiej zachęci inne samorządy, które mają potencjał uzdrowiskowy, do starania się o konieczne pozwolenia i certyfikaty, a następnie o fundusze unijne, żeby rozwijać taką prozdrowotną działalność. Nowe wyzwania, jakie stanęły przed nami w pandemicznych czasach, jeszcze raz nam uświadomiły, że życie i zdrowie są bezcenne, a na Warmii i Mazurach mamy warunki, żeby odpoczywać i zadbać o kondycję w sposób bezpieczny.

Projekt pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” składa się z czterech etapów. Na trzy zostały już zawarte umowy o dofinansowanie, w poniedziałek zawarto umowę na ostatni etap. Całość inwestycji opiewa na blisko 400 mln zł. Wartość ostatniego etapu wynosi 181 mln zł, a unijne dofinansowanie to 152 mln zł.

Znaczenie inwestycji na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich podkreślali wszyscy podpisujący umowę na realizację kolejnego jej etapu: przedstawiciele samorządu województwa, burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski i burmistrz Rucianego-Nidy Piotr Feliński, który jest także skarbnikiem Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

– Stowarzyszenie, zrzeszające samorządy z tej części regionu, podjęły wysiłek opracowania strategii, ponieważ  szlak ten nie był modernizowany od czasów przedwojennych – mówi marszałek Brzezin. – Ta inwestycja nigdy nie doszłaby do skutku, gdyby nie wysiłek samorządów lokalnych i zarządu województwa, choć doszedł nam nowy partner – Wody Polskie.

Print Friendly, PDF & Email