Wiedza o świecie w kalendarzach Prus Królewskich

Wiedza o świecie w kalendarzach Prus Królewskich
Fot. nadesłane

We wtorek, 26 października o godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie online w Wirtualnej Regiotece z dr. Piotrem Paluchowskim, poświęcone nowożytnym kalendarzom wydawanym w Prusach Królewskich, w tym również w Elblągu. Część tych kalendarzy znajduje się w zbiorach zabytkowych Biblioteki Elbląskiej. Rozmowę na profilu FB Biblioteki poprowadzi Radosław Kubus.

Jak wyglądały i do czego służyły nowożytne kalendarze? Jaka była ich funkcja i do kogo były adresowane? Wreszcie, co łączyło kalendarze ze światem przyrody, medycyną i astronomią oraz na ile wiadomości zawarte w kalendarzach odzwierciedlały stan wiedzy przyrodniczej przeciętnego mieszkańca Prus Królewskich? Na te i wiele innych pytań odpowie dr Piotr Paluchowski, specjalista w zakresie kalendariografii Prus Królewskich. /zaprasza Radosław Kubus z Biblioteki Elbląskiej

Spotkanie stanowi uzupełnienie wystawy „Świat natury w życiu i wyobraźni dawnych Elblążan”, którą można oglądać w Regiotece (wystawa starodruków) i na dziedzińcu (część posterowa).

Piotr Paluchowski – doktor nauk humanistycznych, autor lub współautor wielu prac naukowych z zakresu historii gdańskiej medycyny, historii prasy i kalendariografii. Wśród nich w pierwszej kolejności należy wskazać na opublikowaną dysertację doktorską pt.: „Danziger Erfahrungen” w latach 1739-1793. Studium z dziejów gdańskiego czasopiśmiennictwa. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z medycyną pomorską, ale też gdańskim rynkiem czytelniczym w XVII–XVIII w. oraz dziejami oświecenia.

Zadanie dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Print Friendly, PDF & Email