Więcej pieniędzy popłynie do ZAZ-ów i WTZ-ów

Więcej pieniędzy popłynie do ZAZ-ów i WTZ-ów
Fot. Pixabay

Długo wyczekiwane zmiany przez środowisko osób z niepełnosprawnościami dotyczące zmiany algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym w końcu stały się faktem. 1 stycznia br. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie.

W ocenie zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej obowiązujące dotychczas dofinansowanie nie pokrywało wszystkich ponoszonych przez nie kosztów działalności.

Głównymi czynnikami wpływającymi na ten stan, jest podniesienie płacy przeciętnej i płacy minimalnej, powodującej wzrost kosztów wynagrodzenia pracowników ZAZ i WTZ, a także wzrost cen m. in. zakupu towarów i usług oraz koszty energii.

Nowe rozporządzenie podnosi zatem wysokość dofinansowania w WTZ w roku 2022 i w latach następnych do wysokości 24 096 zł. Nowe przepisy podwyższają więc kwotę dofinansowania o 1 200 zł w skali roku, w stosunku do kwoty dofinansowania przewidzianej w „starym” rozporządzeniu. Nowe rozporządzenie podnosi również kwotę dofinansowania w ZAZ w roku 2022 i w latach następnych do wysokości 27 500 zł. Stanowi to wzrost o 2 500 zł kwoty dofinansowania w skali roku, przewidzianej w „starym” rozporządzeniu.

Print Friendly, PDF & Email