Warszawa: W żadnej placówce edukacyjnej działającej w ramach „Zimy w Mieście” nie było ogniska COVID-19

Warszawa: W żadnej placówce edukacyjnej działającej w ramach „Zimy w Mieście” nie było ogniska COVID-19
Fot. Pixabay

Do tej pory żadna Feryjna Placówka Edukacyjna w ramach akcji „Zima w Mieście” nie została zamknięta z powodu COVID-19 – powiedziała w środę PAP zastępca rzecznika stołecznego ratusza Marzena Wojewódzka.

Na Mazowszu do 13 lutego trwają ferie zimowe. Kolejny raz stołeczny ratusz zorganizował akcję „Zima w Mieście”, podczas której warszawscy uczniowie mogą skorzystać z oferty zajęć zapewnianych przez ośrodki sportu i rekreacji, miejskie biura i urzędy dzielnic, szkoły oraz organizacje pozarządowe działające w obszarach edukacji, sportu i rekreacji, turystyki i kultury.

Dzieci mają opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7-8 do 16-17. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

Warszawska akcja „Zima w Mieście” 2022 organizowana jest w formie półkolonii zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. – Te wytyczne to jedyne narzędzie, którym dysponujemy – przekazał stołeczny ratusz.

Zgodnie z zaleceniami ograniczone do niezbędnego minimum jest przebywanie w FPE osób z zewnątrz, ograniczony jest kontakt z osobami postronnymi, minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu jest nie mniejsza niż 3,5 mkw. na 1 osobę, przebywanie w miejscach ogólnodostępnych, w tym typowych dla wypoczynku zimowego odbywa się z ograniczonym bezpośrednim kontaktem z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy, dla osób zatrudnionych podczas wypoczynku, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zrobili, zapewnione będą indywidualne środki ochrony osobistej, w tym maseczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk.

Jak zaznaczył ratusz, ponieważ nie ma możliwości skontrolować czy dzieci są zaszczepione, przy wejściu do placówki kontrolowana jest temperatura ciała, sprawdzane jest, czy dzieci mają maseczki, przeprowadzana jest dezynfekcja dłoni. – Zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS : Organizator traktuje dziecko, o ile nie dostał informacji o zaszczepieniu dziecka od rodziców/opiekunów prawnych (certyfikat zaszczepienia), jako niezaszczepione i uwzględnia, w organizacji wypoczynku jako osobę, na którą nałożono limity (kino, restauracje, baseny itp.). Rodzice mogą więc z własnej woli przekazać informację o zaszczepieniu dziecka organizatorowi wypoczynku – dodał.

W Feryjnych Placówkach Edukacyjnych nie ma limitów dla osób niezaszczepionych. – Zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 3,5 m2 na 1 osobę. Grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). Limity wejść, liczby osób przebywających w danej placówce, mogą występować np. ośrodkach sportu na pływalni, zgodnie z wytycznymi rządowymi – podkreślił ratusz.

W przypadku, gdy u jednego z dzieci zostanie stwierdzony koronawirus, organizator bezzwłocznie skontaktuje się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, pełniącym nadzór epidemiologiczny na terenie zorganizowanego wypoczynku i zastosuje się do jego zaleceń w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

Jeśli natomiast zdarzy się, że pociecha musi być na kwarantannie, po jej zakończeniu, jeśli dziecko będzie zdrowe, może uczestniczyć w akcji.

– W przypadku nieobecności dziecka, zgodnie z procedurą zwrotu podaną w regulaminie Feryjnej Placówki Edukacyjnej – rodzic powinien zgłosić nieobecność dziecka i po wypełnieniu wniosku dostanie zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2022. W przypadku objęcia uczestnika kwarantanną rodzic również powinien wypełnić wniosek, na podstawie którego zostaną zwrócone wpłacone pieniądze – przekazał ratusz dodając, że miasto będzie zwracać się do ministrów zdrowia i edukacji z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia, informacje i wytyczne. (PAP)

Marta Stańczyk

Print Friendly, PDF & Email