Warszawa: Powstaną kluby dla dorosłych osób w spektrum autyzmu

Warszawa: Powstaną kluby dla dorosłych osób w spektrum autyzmu
Fot. Pexels

Stolica prowadzi wiele działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. A wciąż planowane są kolejne. W sierpniu miasto ogłosiło konkurs na prowadzenie klubów dla dorosłych osób w spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera oraz całościowym zaburzeniem rozwoju.

To jedno z zadań, które ma być realizowane w ramach Warszawskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027 r. Zajęcia miałyby odbywać się co najmniej raz w tygodniu lub weekendowo, od września 2022 do listopada 2024 r. Mają sprzyjać przede wszystkim nabywaniu, rozwijaniu lub podtrzymywaniu samodzielności, umożliwieniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych, a także udziałowi w różnego rodzaju aktywnościach – np. kulturalnych, sportowych czy turystycznych.

– Warszawa nie wyklucza nikogo. Wspieramy osoby, które potrzebują pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu i ich rodziny. Konkurs na prowadzenie klubów dla dorosłych w spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera i całościowym zaburzeniem rozwoju jest jednym z przykładów takich działań. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do udziału – mówi Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Dzięki finansowemu wsparciu miasta obecnie prowadzone są dwa kluby dla tej grupy odbiorców. Na realizację zadania na lata 2022-2024 przeznaczono łącznie 1,62 mln zł. Oferty można składać do 23 sierpnia br. Więcej informacji na stronie um.warszawa.pl – k KLIKNIJ TU.(otwiera się w nowej karcie).

– Stolica prowadzi wiele działań odpowiadających na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Jednym z nich jest Program „Opieka wytchnieniowa”, który miasto realizuje od 2019 roku. Ze świadczonych w jego ramach usług – w zależności od tego czy realizowane są w formule dziennej czy całodobowej – mogą skorzystać osoby powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Nadal trwa nabór wniosków – wskazuje UM Warszawa. Więcej informacji na stronie Programu(otwiera się w nowej karcie).

Warszawa realizuje również programy „Asystent osoby z niepełnosprawnością” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, w ramach których zapewniane jest wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Osoby z niepełnosprawnościami mogą także korzystać z usługi specjalistycznego transportu oraz z usługi tłumacza języka migowego.

Dzięki wsparciu miasta, w Warszawie działa też 12 ośrodków wsparcia czynnych 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie oraz kilkanaście klubów, w których osoby z niepełnosprawnościami mogą aktywnie spędzać wolny czas popołudniami i w weekendy. Kluby oferują m.in. warsztaty kulinarne, trening umiejętności komunikacji, zajęcia z zakresu muzykoterapii czy filmoterapii. W stolicy funkcjonuje również 15 warsztatów terapii zajęciowej oraz 15 środowiskowych domów samopomocy. Z każdej z tych form pomocy każdego roku korzysta od około 200 do nawet ponad 600 uczestników.

UM Warszawa
Print Friendly, PDF & Email