Warszawa: Nowy dom dla ludzi bezdomnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych

Warszawa: Nowy dom dla ludzi bezdomnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych
Fot. Ewelina Lach

Darczyńcy spotkali się podczas otwarcia kolejnego domu dla bezdomnych Wspólnoty Chleb Życia. W nowej placówce we Włochach miejsce schronienia znajdzie 70 potrzebujących osób. M. st. Warszawa po raz kolejny wsparło misję fundacji prowadzonej przez siostrę Małgorzatę Chmielewską.

W otwarciu domu dla ludzi bezdomnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych uczestniczył w sobotę prezydent Rafał Trzaskowski.

– Placówka prowadzona przez fundację siostry Chmielewskiej, zapewnia osobom potrzebującym całodobową opiekę, wyżywienie, pomoc medyczną. Drugie schronisko prowadzone przez Wspólnotę Chleb Życia znajduje się przy ul. Łopuszańskiej. To jeden z przykładów na to, że organizacje pozarządowe realizują ważne zadania. Wspieramy je i będziemy wspierać – zapewnia prezydent m.st. Warszawy.

Nowe schronisko, Dom Matki Bożej Serdecznej, jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, dysponuje łącznie 70 miejscami.

Osobom w kryzysie bezdomności zapewni także specjalistyczne usługi opiekuńcze, wsparcie rehabilitanta,  trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych i rozwiązywania problemów.

Wspólnota Chleb Życia w latach 2017-2022 otrzymała w otwartych konkursach dofinansowanie z budżetu m.st. Warszawy w łącznej kwocie ponad 8,7 mln zł. A w ramach ostatniego konkursu ofert na lata 1 grudnia 2022 r. – 31 lipca 2024 r. , na prowadzenie łącznie dwóch schronisk w Warszawie fundacja otrzymała łącznie ponad 3,2 mln zł.

Pomoc miasta dla osób doświadczających bezdomności

Warszawa dysponuje blisko 1,4 tys. miejsc, zapewniających schronienie ludziom w kryzysie bezdomności.

Od początku grudnia działa nowa placówka przy ul. Kupieckiej dla 150 potrzebujących.

Na terenie miasta działają także trzy noclegownie: przy ul. Kaczorowej 39, Kupieckiej 15 i ul. Myśliborskiej 53, z których może skorzystać każdy potrzebujący w godzinach od 18:00 do 8:00. W placówkach wydawane są również posiłki – ciepła kolacja i śniadanie.

Przy każdej z tych noclegowni działa także ogrzewalnia. Dodatkowo na zlecenie miasta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi ogrzewalnię przy ul. Grochowskiej 111/113, która jest czynna przez siedem dni w tygodniu. Działa tam także jadłodajnia i łaźnia.

Streetworkerzy w 18 dzielnicach

Trasami, gdzie najczęściej można spotkać osoby w kryzysie bezdomności, jeździ także specjalny autobus miejski (MPP). Autobus zapewnia transport pomiędzy warszawskimi punktami pomocowymi (ogrzewalnie, jadłodajnie, łaźnie, punkty medyczne, punkty poradnictwa). W zespole MPP pracują streetworkerzy, a także psycholodzy i psychoterapeuci. Współpracują ze Strażą Miejską m.in. przy rozwożeniu ciepłych posiłków osobom przebywającym w tzw. miejscach niemieszkalnych.

Dodatkowo na zlecenie miasta Punkt Pomocy Medycznej prowadzi Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją przy ul. Wolskiej 172. Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 15:00. Oferuje pomoc lekarzy różnych specjalizacji, pomoc psychologa, zabiegi stomatologiczne, zabiegi pielęgniarskie, diagnostykę i badania laboratoryjne oraz możliwość konsultacji z pracownikiem socjalnym.

Z kolei Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” przy ul. Grochowskiej 259A prowadzi pralnię. Z usług nieodpłatnie mogą korzystać zarówno placówki, jak bezdomne osoby z odpowiednim skierowaniem.

Od ponad roku funkcję miejskiego koordynatora umieszczania osób w kryzysie bezdomności w placówkach pełni Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”.

UM Warszawa
Print Friendly, PDF & Email