Warszawa: Mieszkanie chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Warszawa: Mieszkanie chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Fot. Adminstrator

W Warszawie działa już mieszkanie chronione prowadzone przez miejski Szpital Wolski (realizatora projektu), w którym zamieszka pięć osób z zaburzeniami psychicznymi.

W mieszkaniu został przeprowadzony generalny remont, zakupiono meble, sprzęt kuchenny oraz sprzęt RTV. Będą w nim pracować terapeuci – opiekunowie mieszkańców. Wsparcie terapeutyczne (terapeuta i psycholog) nie jest całodobowe. Kadra przebywa w mieszkaniu w ciągu dnia, w mieszkaniu prowadzone jest wsparcie psychologiczne oraz prowadzone są treningi grupowe i indywidualne (m.in. kulinarny i porządkowy oraz budżetowy).

Lokal przy al. Solidarności jest drugim mieszkaniem chronionym utworzonym w ramach ww. projektu. Pierwsze, przy ul. Jagiellońskiej, funkcjonujące od grudnia 2018 r. przeznaczone jest dla pięciu osób z niepełnosprawnością intelektualną i prowadzone jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

Wczoraj mieszkanie odwiedził Paweł Rabiej, wiceprezydent stolicy, przekazując mieszkańcom drobne upominki.

Mieszkania chronione umożliwiają realizację osobistych potrzeb poprzez zapewnienie prywatności, spokoju, poczucia bezpieczeństwa, wolności od zewnętrznych wymagań. Oparte na dzieleniu codziennych życiowych doświadczeń relacje z innymi mieszkańcami sprzyjają rozwijaniu poczucia przynależności do społeczeństwa. W badaniach nad korzyściami płynącymi z takich mieszkań podkreśla się korzystny wpływ na funkcjonowanie społeczne, powiększenie sieci wsparcia społecznego, mniejsze nasilenie negatywnych objawów schizofrenii, większe zadowolenie ze wszystkich aspektów budujących jakość życia.

Członkowie rodzin podkreślają większą satysfakcję z pobytu swoich bliskich w mieszkaniach chronionych niż w szpitalu. Mieszkania chronione to także możliwość realizowania własnych osobistych celów życiowych. Jest to okazja do samodzielnego podejmowania decyzji o zdobywaniu wykształcenia, podejmowaniu pracy czy budowaniu związków interpersonalnych.

Czas pobytu w mieszkaniu chronionym trwa do czasu zakończenia projektu tj. do 30 listopada 2020 r.

Miasto uruchomiło mieszkanie w ramach projektu pn. „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Wartość całkowita projektu to 12,1 mln zł. Wkład własny Warszawy to blisko 250 tys. zł.

Źródło: um.warszawa.pl
Fot. Z. Sosnowska
Print Friendly, PDF & Email