Warszawa: Jak połączyć edukację i kulturę?

Warszawa: Jak połączyć edukację i kulturę?
Fot. pixabay.com

Rusza nowa edycja Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Do 30 czerwca zgłaszać można projekty zrealizowane na polu edukacji i kultury. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe – w sumie 100 tys. zł.

– Zależy nam, by warszawianki i warszawiacy aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym miasta. Wydarzenia takie jak Noc Muzeów, pokazują, że mieszkańcy stolicy chcą i potrzebują kultury, której mogą być świadomymi odbiorcami i odbiorczyniami. Dzięki projektom z zakresu edukacji kulturalnej, których w Warszawie nie brakuje, te potrzeby mogą być zaspokojone. Zachęcam wszystkich animatorów, edukatorów i osoby działające w sektorze kultury, by zgłosiły swoje projekty, które mogą stać się wyznacznikiem trendów edukacji kulturalnej w nadchodzących latach – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej to konkurs, którego głównym celem jest wyróżnienie warszawskich animatorów, edukatorów, nauczycieli, artystów i aktywistów za najlepsze projekty, programy i działania z zakresu edukacji kulturalnej, które były realizowane w roku poprzedzającym aktualną edycję nagrody i/lub w roku bieżącym, za który przyznawana jest Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej. 

Nowe kategorie  

W tym roku, wraz ze zmianą regulaminu WNEK, wprowadzone zostały nowe kategorie w których przyznawana będzie nagroda. Są one zgodne z dokumentem Edukacja Kulturalna w Warszawie(otwiera się w nowej karcie)

Nowe kategorie to:

  • różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo,
  • środowisko naturalne i klimat,
  • kompetencje przyszłości,
  • procesy twórcze,
  • dziedzictwo kulturowe i tożsamość,
  • wspólnoty lokalne,
  • procesy włączające,
  • dostępność. 

Złożona z praktyków kultury i edukacji, profesjonalistów z różnych obszarów związanych z edukacją kulturalną kapituła WNEK dokona wyboru laureatów na podstawie kryteriów określonych w regulaminie oraz własnych eksperckich wniosków.  

Zgłoszenia i nagrody

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie wnek.sdk.pl i będzie aktywny do 30 czerwca 2023 roku. 

Autorzy i autorki najlepszych projektów otrzymają nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 100 tys. złotych. Ich projekty mogą się stać się wyznacznikiem trendów oraz inspiracją dla osób zajmujących się edukacją kulturalną.  

Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas jesiennej uroczystości, która będzie także okazją do integracji, wymiany doświadczeń, metod i narzędzi pracy oraz przestrzenią uruchomienia wspólnej refleksji o przyszłości działań edukacyjno-kulturalnych w Warszawie. 

UM Warszawa
Print Friendly, PDF & Email