Warszawa funduje stypendia dla młodych zdolnych

Warszawa funduje stypendia dla młodych zdolnych
Fot. Paweł Dąbrowski

115 uczennic i uczniów ze stołecznych szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia edukacyjne SAPERE AUSO. Wśród grona nagrodzonych znaleźli się laureaci krajowych i międzynarodowych olimpiad, pasjonaci nauki, autorzy projektów badawczych i działacze społeczni. Warszawa wyróżniła uzdolnioną młodzież po raz 15. i przekazała blisko 440 tys. zł na tegoroczne stypendia SAPERE AUSO.

Stypendia edukacyjne SAPERE AUSO otrzymują uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych na terenie m.st. Warszawy. W tegorocznej edycji, miasto wyróżniło młodzież za osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2021/2022. Co ważne, celem stypendiów SAPERE AUSO jest również nagradzanie uczniów, którzy mają ugruntowane pasje i wyjątkowe osiągnięcia, często ukierunkowane na wybraną dziedzinę wiedzy, co może utrudniać zdobycie wysokiej średniej ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania. Dlatego katalog kryteriów SAPERE AUSO został tak skonstruowany, aby stypendystę m.st. Warszawy wyróżniały nie tylko wysoka średnia ocen, ale również wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub szczególne zaangażowanie społeczne. Wysokość jednorazowego stypendium wynosi 3.8 tys. zł, a w 2022 roku Warszawa przeznaczyła na ten cel 437 tys. zł. Łącznie, w latach 2008-2022, przyznano ponad 2.8 tys. stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO na łączną kwotę ponad 5 mln zł.

– „Sapere Auso” to dewiza medalu ustanowionego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, która oznacza po łacińsku „Temu, który odważył się być mądrym”. Drogie stypendystki, drodzy stypendyści, gratuluję Wam ogromnej wiedzy, zaangażowania, ale również poświęcenia i wytrwałości w dążeniu do celu. Jestem dumna z tego, że tak licznie reprezentujecie Warszawę na arenie krajowej i międzynarodowej. Dziękuję również za Wasze zaangażowanie, za wrażliwość i uważność na drugiego człowieka oraz pomoc potrzebującym – powiedziała Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy podczas uroczystej gali wręczenia tegorocznych stypendiów SAPERE AUSO.

Wśród tegorocznych stypendystów i stypendystek są między innymi:

laureaci i laureatki krajowych oraz międzynarodowych olimpiad, np.: Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej we Francji, 52. Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej w Szwajcarii, 11. Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcząt (EGMO) na Węgrzech;

autorzy i autorki projektów badawczych, rozwiązań technicznych, np.: prac badawczych związanych z optymalizacją syntezy związków z grupy N-fenacylobenzimidazolinad o wysokiej aktywności przeciwgrzybiczej przeciw popularnemu grzybowi Candida albicans (pod kierunkiem pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej); projektu MEWAM, czyli egzoszkieletu rehabilitacyjnego kończyn górnych, który m.in. ułatwia rehabilitację osób z zaburzeniami funkcji ruchowych powstałych na skutek urazów lub różnego rodzaju schorzeń; pomysłodawca i autor aplikacji InnHub, która gromadzi informacje o kołach naukowych z całej Polski i ułatwia ich wyszukiwanie; autor systemu informatycznego do rejestracji gości z Ukrainy w miejscu noclegowym zorganizowanym w szkolnej hali sportowej, wdrożenie systemu inwentaryzacji darów, elektroniczna koordynacja wolontariuszy szkolnych i pozaszkolnych;

oraz młodzież wyróżniająca się szczególnym zaangażowaniem społecznym , w tym m.in.: członkini Europejskiego Parlamentu Młodzieży; parlamentarzyści V kadencji Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej; młodzieżowi radni z Warszawy; założyciel ogólnopolskiego Rakietowego Koła Naukowo-Technicznego „Invenio”; pomysłodawca projektu ,,Odkryć dotykiem niewidzialny świat” na rzecz zrozumienia sytuacji osób niewidomych i słabowidzących przez dzieci i młodzież i projektowanie 3D pomocy edukacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku; wolontariat na rzecz Hospicjum Onkologicznego na Ursynowie; wolontariat w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami; wolontariat w organizacji Anioły Wiedzy, zajmującej się darmowymi korepetycjami dla dzieci; prowadzenie szkolnych kół zainteresowań.

Pełna oferta stypendiów m.st. Warszawy, wraz ze szczegółowymi informacjami i materiałami pomocniczymi, dostępna jest w jednym miejscu – pod adresem: um.warszawa.pl/stypendia(otwiera się w nowej karcie).

UM Warszawa
Print Friendly, PDF & Email