Warmińsko-Mazurskie: Wojewoda przedłuża zawieszenie działalności WTZ

Warmińsko-Mazurskie: Wojewoda przedłuża zawieszenie działalności WTZ
Fot. Rafał Sułek

W związku z pandemią koronawirusa oraz coraz większą ilością zakażeń na terenie kraju i w regionie, Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję o przedłużenia zawieszenia działalności m.in. WTZ, ŚDS.

Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję administracyjną o przedłużeniu czasowego zawieszenia działalnośći, w terminie od 7 listopada br. do 4 grudnia br. dziennych domów i klubów seniora – w tym placówek działających w ramach Programu „Senior+”; środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej.

Print Friendly, PDF & Email