Warmińsko-Mazurskie: Lutowe dyżury telefoniczne doradców ZUS

Warmińsko-Mazurskie: Lutowe dyżury telefoniczne doradców ZUS
Fot. ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie zaprasza do udziału w dyżurach telefonicznych. Tematyka dyżurów dotyczyć będzie m.in.: PUE ZUS, świadczenia rodzinne, Mały ZUS plus, zasiłki z ubezpieczenia chorobowego, mLegitymacja.

 • 3.02.2023 r. w godz. 10:00-12:00, dyżur telefoniczny pod numerem (89) 752 98 05 w zakresie „Świadczenia dla rodzin 500+
 • 3.02.2023 r. w godz. 10:00-12:00, dyżur telefoniczny pod numerem (23) 697 58 33, w zakresie „Prawo do zasiłku chorobowego w trakcie ubezpieczenia oraz po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego”
 • 3.02.2023 r. w godz. 10:00-12:00, dyżur telefoniczny pod numerem (87) 629 12 32, w zakresie „Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS dla  płatnika”
 • 3.02.2023 r. w godz. 10:00-11:00, dyżur telefoniczny pod numerem (89) 767 22 86 wew. 106, w zakresie Dyżur telefoniczny ZUS – Funkcjonalność PUE (korzyści dla płatników i ubezpieczonych, rezerwacja e-wizyty)”
 • 7.02.2023 r. w godz. 10:00-12:00, dyżur telefoniczny pod numerem (89) 545 49 23, w zakresie „Mały ZUS plus”
 • 7.02.2023 r. w godz.9:00-11:00, dyżur telefoniczny pod numerem (87) 428 71 97 wew. 108, w zakresie„ PUE ZUS: co to jest profil PUE ZUS, w jaki sposób przeglądać dane, tworzyć, wysyłać oraz odbierać  wnioski i pisma”
 • 7.02.2023 r. w godz. 8:00-9:00, dyżur telefoniczny pod numerem (89) 762 08 22 wew.105, w zakresie „Świadczenie wychowawcze 500+”
 • 8.02.2023 r. w godz. 9:00-11:00, dyżur telefoniczny pod numerem (89) 624 76 39, w zakresie „Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego”
 • 9.02.2023 r. w godz. 10:00-12:00, dyżur telefoniczny pod numerem (87) 629 12 32, w zakresie „Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS dla płatnika”
 • 10.02.2023 r. w godz. 10:00-12:00, dyżur telefoniczny pod numerem (89) 752 98 05, w zakresie „Rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, pakiet nowego przedsiębiorcy”
 • 15.02.2023 r. w godz. 9:00-11:00, dyżur telefoniczny pod numerem (89) 624 76 40, w zakresie „Zasiłku opiekuńczego”
 • 15.02.2023 r. w godz. 10:00-12:00, dyżur telefoniczny pod numerem (87) 629 12 32, w zakresie „mlegitymacja emeryta-rencisty”
 • 16.02.2023 r. w godz. 9:00-11:00, dyżur telefoniczny pod numerem (89) 767 22 86 wew. 127, w zakresie „Zmian  w zasiłkach, dotyczące przedsiębiorców od stycznia 2022 wynikające z ustawy o racjonalizacji systemu ubezpieczeń społecznych”
 • 16.02.2023 r. w godz. 8:00-9:00, dyżur telefoniczny pod numerem (89) 762 08 22 wew.145, w zakresie „Zasiłków z ubezpieczenia chorobowego”
 • 16.02.2023 r. w godz. 10:00-12:00, dyżur telefoniczny pod numerem (89) 545 49 25, w zakresie „Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”
 • 22.02.2023 r. w godz. 9:00-11:00, dyżur telefoniczny pod numerem (89) 624 76 43, w zakresie „Form pomocy udzielanej przez ZUS w przypadku trudności w opłacaniu składek”
 • 22.02.2023 r. w godz. 10:00-12:00, dyżur telefoniczny pod numerem (87) 629 12 32, w zakresie „Działalność gospodarcza – ulgi na start”
 • 23.02.2023 r. w godz. 9:00-11:00, dyżur telefoniczny pod numerem (87) 428 71 97 wew. 108, w zakresie „PUE ZUS: co to jest profil PUE ZUS, w jaki sposób przeglądać dane, tworzyć, wysyłać oraz odbierać  wnioski i pisma”
 • 28.02.2023 r. w godz. 9:00-11:00, dyżur telefoniczny pod numerem (89) 624 76 41, w zakresie „Zasiłki chorobowe od 2022 r.”     
 • 28.02.2023 r. w godz. 10:00-12:00, dyżur telefoniczny pod numerem (87) 629 12 32, w zakresie „Świadczenia wychowawcze 500+ oraz Rodzinny kapitał Opiekuńczy”

              Serdecznie zapraszamy

Anna Grabowska
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa warmińsko-mazurskiego
Print Friendly, PDF & Email